Plan Dehaene magistratuur krijgt steun

BRUSSEL, 22 OKT. De Belgische premier Dehaene heeft gisteren de steun van de meeste politieke partijen gekregen voor zijn plan om een einde te maken aan politieke benoemingen bij de magistratuur. De Belgische politiek toont zich zeer onder de indruk van de demonstratie zondag in Brussel.

Zowel regeringspartijen als leden van de oppositie wilden zelfs verder gaan dan Dehaene's voorstel bij de wijziging van het grondwetsartikel waarin nu nog de voordracht van kandidaat-rechters door provincieraden en parlement is geregeld. Het grondwetsartikel betreft de benoeming van rechters bij het Hof van Cassatie en de hoven van beroep.

De Vlaamse socialistische leider Tobback heeft een “Sinterklaasplan” voorgesteld. Dat houdt in dat er begin december overeenstemming moet komen over een totale hervorming van het gerecht en de politie.

Veel politici pleitten er gisteren voor dat de magistratuur niet zelf over bevorderingen van rechters gaat beslissen. Daarom wordt er gesproken over de oprichting van een extern orgaan, waarin volgens de voorzitter van de Vlaamse christen-democraten Van Peel mogelijk naast vooraanstaande magistraten en hoogleraren ook politici zitting zouden kunnen hebben. De Waalse socialist Philippe Busquin sprak over de instelling van een Hoge Raad voor de Magistratuur.

Met de 'witte mars' in Brussel van afgelopen zondag is geen einde gekomen aan de demonstraties in België. Gisteren demonstreerden net als vorige week in veel plaatsen scholieren. Ook vandaag zijn weer demonstraties begonnen. Een lerares van een katholieke school in Aalst zei vanmorgen dat bij gesprekken van leerlingen, leerkrachten en directie was gebleken dat de scholieren zeer geëmotioneerd zijn en een groot verlangen hebben om daaraan uitdrukking te geven. De school zou vanmiddag een stille mars door Aalst houden. In Brussel voerden ook trambestuurders vanmorgen actie.

Minister van Justitie De Clerck heeft gisteren overleg gevoerd met de procureurs-generaal, de voorzitters van de hoven van beroep en andere vooraanstaande magistraten over de mogelijkheden van hervormingen bij het justitie-apparaat. Hoewel er volgens minister De Clerck algemeen begrip was voor de eis van de bevolking voor een betere justitie, leidde de bijeenkomst tot geen enkele verdere conclusie.

Premier Dehaene wil volgende week tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten naar het Nationale centrum voor vermiste en misbruikte kinderen in Washington gaan. Hij heeft zondag gezegd steun te willen verlenen aan de oprichting van een dergelijk centrum in België, dat zich mogelijk op Europese schaal zou moeten inzetten voor vermiste kinderen. Het Amerikaanse centrum werkt samen met justitie en ouders om kinderen op te sporen en fungeert als pressiegroep om te voorkomen dat justitiële onderzoeken versloffen.