'Ongedekte cheques' CDA gehekeld

DEN HAAG, 22 OKT. De Tweede Kamer krijgt jaarlijks een rapportage van het ministerie van Financiën over de extra opbrengsten van het nieuwe fiscale regime voor de directeur grootaandeelhouder.

Staatssecretaris Vermeend (Financiën) deed gisteren deze toezeggingen in de Tweede Kamer tijdens de behandelingen van het wetsvoorstel voor het aanmerkelijk belang, de beperking van de fiscale aftrek van consumptieve rente, en enkele wijzigingen in de vermogensbelasting.

Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en D66 wil de meeropbrengsten van een nieuw belastingregime voor grootaandeelhouders gebruiken om de vermogensbelasting te verlagen. De PvdA is hier tegen en wil eventuele meevallers gebruiken voor lagere belastingen op arbeid. Over de aanwending van eventuele meeropbrengsten liet Vermeend zich niet uit. Wel hekelde hij de “ongedekte cheques” van oppositiepartij CDA. Woordvoerder Smits pleitte onder meer voor een verlaging van één promille van het tarief van de vermogensbelasting. Het tarief bedraagt op dit moment acht promille; over duizend gulden wordt acht gulden belasting geheven. Het CDA wil verder dat het door de eigenaar bewoonde huis niet volledig meetelt voor de vermogensbelasting; Smits pleitte voor een vrijstelling van 250.000 gulden. In totaal kwam Vermeend op “een gat van 800 miljoen gulden”.

Een meerderheid in de Tweede Kamer fiatteerde de plannen van Vermeend. Wanneer de senaat ook akkoord gaat, wordt met ingang van 1 januari een aandelenpakket van vijf procent of meer aangemerkt als een zogeheten aanmerkelijk belang waarover bij verkoop 25 procent belasting wordt geheven. De dividenduitdelingen op deze aandelen worden na 1 januari 1997 belast tegen 25 procent in plaats van de huidige progressieve belasting, waarmee een belangrijke verlichting is gevonden voor de lang bekritiseerde economische dubbele heffing van dividenden. Daar staat echter tegenover dat thans bestaande oneigenlijke gebruiksmogelijkheden niet meer mogelijk zijn. Vermeend deed de Tweede Kamer de toezegging dat nieuwe belastingconstructies “alert” zullen worden bestudeerd en indien mogelijk bestreden.

Het CDA wil niets weten van een beperkte aftrekbaarheid van rente op consumptieve leningen. Volgens CDA-woordvoerder Smits is de maatregel een eerste stap naar het afschaffen van de hypotheekrente-aftrek. De fiscale aftrek van consumptieve rente wordt beperkt tot maximaal 5.000 gulden per belastingplichtige (gehuwden 10.000 gulden). Bij een rentestand van 9 procent betekent dit dat de rente voor consumptieve leningen van 50.000 gulden (gehuwden 100.000 gulden) volledig aftrekbaar is. De maatregel zal gefaseerd worden ingevoerd. Voor 1997 wordt de aftrek tot 10.000 gulden beperkt voor een alleenstaande; voor gehuwden geldt het dubbele. In 1989 geldt een maximumaftrek van 7.500 respectievelijk 15.000 gulden. In 1999 wordt de gewenste aftrek bereikt van 5.000 en 10.000 gulden.