Nut parlementaire enquêtes bewezen, meent Deetman

DEN HAAG, 22 OKT. De Tweede Kamer maakt niet te lichtvaardig gebruik van instrumenten als de parlementaire enquête of het parlementaire onderzoek.

Dit zei Tweede-Kamervoorzitter W. Deetman gisteren tijdens het congres 'Na Van Traa' over parlementaire onderzoeken in de Eerste Kamer. Volgens Deetman, vurig pleitbezorger van deze instrumenten, hebben de enquêtes en onderzoeken van de afgelopen jaren altijd feiten en omstandigheden aan het licht gebracht die “tot ingrijpen van de Tweede Kamer hadden geleid als zij eerder bekend waren geweest”. Dat geeft al aan dat het instrument nut heeft, aldus de Kamervoorzitter.

De afgelopen jaren voerde de Tweede Kamer parlementaire onderzoeken en enquêtes uit naar het gebruik van de opsporingsmethoden door politie en justitie, de affaire rond het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV), Woningbeheer Limburg (WBL) en de klimaatverandering.

Deetman zegt zich niet te kunnen vinden in de kritiek dat de Kamer te veel met onderzoeken bezig is. “Enquêtes zijn nodig”, betoogde Deetman. “Zij kunnen dienen als stok achter de deur voor politici, uitvoerders van het beleid en verantwoordelijken. Men moet zorgvuldig zijn. Er kan immers altijd een parlementaire enquête worden gehouden.”

Verder ziet Deetman als groot voordeel van een openbaar parlementair onderzoek dat problemen op langere termijn en in een grotere samenhang kunnen worden bezien. “Dat voorkomt dat de politiek alleen met de waan van de dag bezig is”, aldus Deetman.

Het Tweede-Kamerlid De Graaf (D66), voormalig ondervoorzitter van de enquêtecommissie-Van Traa, zei dat de enquête een “gewoon parlementair instrument moet worden, zonder al te veel politieke lading”. Hij hekelde degenen die zich na afloop van de enquête opsporingsmethoden sterk richtten op de personele gevolgen. “Men wil blijkbaar drama”, aldus De Graaf. Hij noemde als voorbeeld de CDA-fractie, die twee jaar geleden “huiverig” was voor een parlementaire enquête naar de opsporingsmethoden. De CDA'er Hillen heeft na het verschijnen van het eindrapport van de commissie-Van Traa volgens De Graaf te gemakkelijk geroepen dat er “koppen moeten rollen”. “Het maakte niet uit wie, als er maar wordt gekliefd”, aldus De Graaf.