Necrologie

De necrologie over dr. A. Vogel op 3 oktober j.l. is dusdanig ongenuanceerd en bevooroordeeld dat men zich verbijsterd afvraagt hoe de redactie een dergelijk smakeloos artikel accepteert, waarbij door de desbetreffende redacteur misbruik wordt gemaakt om de overledene te ridiculiseren en eigen partis pris te spuien.

Als gezaghebbende bronnen worden een badinerend liedje van een cabaretier van vijftien jaar geleden geciteerd en de mening van de achterhaalde vereniging tegen de kwakzalverij.

Dat tussen 1990 en 1993 alleen al een half miljoen exemplaren verschenen van het boek 'Anders Beter Worden', een Nederlandse verzie van Vogel's werk en samengesteld door Nederlandse auteurs (drie artsen en een apotheker) doet blijkbaar niet ter zake, om maar een voorbeeld te noemen.

    • A.H. de Vrieze-Bloemsma