NAVO: Riod geen inzage in stukken

DEN HAAG, 22 OKT. De NAVO staat niet toe dat het Rijks Instituut voor Oorlogs Documentatie (RIOD) vertrouwelijke stukken ter inzage krijgt voor het door de regering opgedragen onderzoek naar de val van de Moslim-enclave Srebrenica. Secretaris-generaal Solana van de NAVO die gisteren op bezoek was in Den Haag zei dat voor dit onderzoek geen uitzondering kan worden gemaakt.

“De normale procedures zullen worden gevolgd”, zei Solana bij het verlaten van het Catshuis. Solana is wel bereid om zijn “best te doen het onderzoek te helpen”. Maar bij de NAVO bestaan er strikte regels over de toegang tot vertrouwelijke stukken. Internationale organisaties bepalen zelf welke rapportages bestudeerd kunnen worden en welke niet. Bij organisaties met een militair karakter bestaat een grotere terughoudendheid dan bij meer civiel georiënteerde instituten. Buitenlandse Zaken heeft al eerder aangegeven dat bij het nieuwe onderzoek niet over alle dossiers beschikt kan worden. Premier Kok gaf aan dat er door het RIOD nog onderhandeld zal moeten worden welke stukken bestudeerd kunnen worden en of die bronnen later ook in het eindrapport mogen worden geopenbaard.

Zowel het secretariaat van de Verenigde Naties als de regeringen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten staan gereserveerd tegenover het openbaar maken van rapportages over de acties van UNPROFOR (de VN-troepenmacht) in Bosnië en over de val van 'het veilige gebied' Srebrenica. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet zich meer inspant om materiaal dat belangrijk is voor het onderzoek van het RIOD vrij te krijgen.