Meer overvallen regio Rijnmond

ROTTERDAM, 22 OKT. Uit cijfers van de regiopolitie Rijnmond blijkt dat het aantal overvallen op ondernemingen in het Rijnmondgebied dit jaar is gestegen met negen procent. De afgelopen jaren was dit aantal juist gedaald, mede dankzij de inzet van een speciaal roofcoördinatieteam.