Luikse staalsector plat door staking

LUIK, 22 OKT. Bij zes grote staalbedrijven in het Luikse industriebekken hebben vanmorgen zevenduizend werknemers voor 24 uur het werk neergelegd. De actie is bedoeld om druk uit te oefenen op de werkgevers die morgen met de bonden gaan onderhandelen over een nieuwe CAO voor de komende twee jaar. “We willen de werkgevers en de regering laten zien wat hen te wachten staat als ze niet willen meewerken aan het behoud van de werkgelegenheid,” aldus de woordvoerder van de grootste vakbond, de FGTB.

De bonden willen voorkomen dat de komende jaren enkele duizenden arbeidsplaatsen verdwijnen door reorganisaties in de noodlijdende metaalsector. Vorige week kondigde Cockerill Sambre nog een reorganisatie aan waardoor de komende vier jaar 2000 van de 10.000 arbeidsplaatsen bij de vestigingen in Luik en Charleroi dreigen te verdwijnen. Om die reden hadden de bonden ook het Cockerill-personeel in Charleroi opgeroepen het werk neer te leggen, maar daar heeft alleen het kantoorpersoneel gehoor aan gegeven.

De voornaamste eis van de bonden is dat geen enkele arbeidsplaats verloren gaat. Dat is volgens hen mogelijk als de arbeidstijd, die in de metaalsector nu schommelt tussen de 36 en de 38 uur, vanaf januari wordt verkort tot 35 uur en in de drie daarop volgende jaren tot 32 uur. De koopkracht moet dan wel gelijk blijven. Bovendien willen de bonden enkele kleinere ingrepen in het stelsel van sociale zekerheid alleen accepteren als met die bezuiniging nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen. Ook moet de overheid het werkloosheidsgeld meer gebruiken om banen te scheppen.

De werkgevers hebben vorige week al laten weten dat zij gezien de moeilijkheden in de sector niet bij machte zijn oplossingen te bieden voor het dreigende verlies aan werkgelegenheid. Zij hebben hun werknemers gevraagd niet het werk neer te leggen, omdat stakingen niet alleen de productiviteit doen dalen, maar ook het imago van de streek rond Luik nog meer schade zou toebrengen.