Jongeren verzetten zich tegen 'hofkliek' van Kohl

HANNOVER, 22 OKT. Een beetje sceptisch kijkt hij naar het podium waar Helmut Kohl, de rijzige bondskanselier, glunderend achter een bos geel-rode bloemen zit. Klaus Escher, voorzitter van de jongerenorganisatie Junge Union van CDU en CSU, zegt: “Het lijkt alsof iedereen het hier met elkaar eens is. Maar achter gesloten deuren vallen harde woorden.”

Het partijcongres van de christen-democratische CDU in Hannover heeft Helmut Kohl zojuist voor de 24ste keer tot partijvoorzitter gekozen. Met 95,5 procent van de stemmen, want er was geen tegenkandidaat.

De ruim 1000 partijgangers applaudiseren onophoudelijk voor de jubilaris, die eind van de maand de langst regerende na-oorlogse kanselier van Duitsland is. Een bijvalsorgie voor der Kanzler, noemt een prominent politicus de bijeenkomst in het congrescentrum van Hannover. Een Krönungsmesse voor Kohl, zegt een ander in de wandelgangen. Helmut Kohl geniet. Hij zit als een vorst op zijn troon en krijgt het ene na het andere exemplaar van zijn zojuist verschenen boek Ich wollte Deutschland's Einheit onder zijn neus geschoven om zijn aanhangers een ferme handtekening cadeau te doen.

De partij straalt een en al eenheid uit. Er valt geen onvertogen woord. Toch broeit het een beetje, vindt Klaus Escher, de jonge christen-democraat stoort zich eraan. Te weinig kwesties worden openlijk aangekaart. “Neem de zaak met de liberale coalitiepartner FDP”, zegt Escher (31). Hij doelt op het besluit dat de Duitse regering vorige week nam om de benzineprijs niet te verhogen en de beloofde verlaging van de solidariteitstoeslag van 7,5 procent met een jaar uit te stellen tot 1998. Dat was een slag in het gezicht van de FDP, die zich opwerpt als kampioen belastingverlaging, en afschaffing van de solidariteitsheffing tot speerpunt heeft gemaakt.

Aanvankelijk was de verlaging van de solidariteitsheffing voor het oosten een economisch probleem, “maar gaandeweg is het een politiek probleem geworden”, meent de jonge politicus. De leiding van de CDU had gisteren op zijn minst hierover kunnen praten en de achtergronden van het besluit kunnen toelichten.

Onder leiding van Klaus Escher wil de Junge Union het de eigen CDU-leiding lastiger maken. Daar is reden voor, meent de jurist uit Koblenz, die afgelopen weekeinde op het partijcongres van de jongerenorganisatie voor twee jaar werd herkozen.

Daarbij riep hij de CDU op meer lef te tonen bij het doorvoeren van radicale hervormingen. De partij moet sneller handelen en niet terugschrikken voor ingrijpende veranderingen, vindt Escher. We praten in een van de overvolle zalen in het congrescentrum. Met een schuin oog kijkt Escher voortdurend naar de televisieschermen, waarop de vergadering rechtstreeks te volgen is.

De jongerenorganisatie van Escher wil de schuldenlast van de Bondsrepubliek verlagen - “je moet geen schulden maken als je geen geld in kas hebt” -, het sociale stelsel moderniseren en bijvoorbeeld de oudedagvoorziening ingrijpend veranderen.

Escher: “Het pensioen van de huidige generatie ouderen is gegarandeerd, maar als de vergrijzing in dit tempo doorgaat ontstaat er een groot probleem voor ons jongeren.” De jongeren willen dat de AOW wordt geprivatiseerd. De bijdrage van de staat moet aanzienlijk worden verminderd, bedrijven en vooral de burgers dienen zelf een groter aandeel voor hun rekening te nemen.

Escher is erg gecharmeerd van het Nederlandse model, waarbij de AOW niet alleen uit arbeid wordt gefinancierd, maar ook uit een kapitaaldekkingsfonds. De burger betaalt hier zelf aan mee en het geld wordt door pensioenfondsen beheerd. Bovendien vindt Escher dat de hoogte van de AOW in 2010 moet zijn teruggebracht van 70 naar 60 procent van het laatstverdiende loon.

De hervormingsvoorstellen waaraan minister van Arbeid, Norbert Blüm, momenteel werkt, duren hem te lang.

Hij verwijt Blüm “nostalgisch denken” en wil dat de individuele verantwoordelijkheid van de burger bij de sociale zekerheid een veel grotere rol gaat spelen. “Alle aandacht gaat nu voortdurend uit naar bezuinigingsvoorstellen en de kaasschaafmethode. Telkens wordt er overal iets weggehaald”, zegt Escher. “Niemand heeft het over de toekomst. Straks moeten wij jongeren alle lasten dragen. Dat is onverantwoord.”

Escher wil dat de CDU zich als hervormingspartij Nummer Eén profileert en het voortouw neemt bij de noodzakelijke sociale, economische en financiële hervorming van Duitsland.

Te veel wordt opgehangen aan de persoon van Helmut Kohl, vindt Escher, die zich niet aan de hofkliek van de bondskanselier wil conformeren. “Soms lijkt het erop alsof er binnen de partij niemand anders bestaat dan Kohl. Dat is een te smalle basis.”

Of de Junge Union bij de geroutineerde partijbonzen gehoor vindt is de vraag. Over hun vroegere held Blüm zijn ze sceptisch geworden. Slechts de premier van Saksen, Kurt Biedenkopf, zelf een politieke Einzelgänger, is op hun hand.

Vandaag hebben ze nog een kans als de langverwachte voorstellen tot hervorming van het sociale en het belastingstelsel worden besproken. Zonder steun in de top van de partij, zal de door de jongeren gewenste hervorming à la Nederland niet kunnen worden gerealiseerd.