Frauderende notaris hoort jaar cel eisen

GRONINGEN, 22 OKT. Tegen een 54-jarige notaris uit Middelstum is gisteren voor de rechtbank van Groningen een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor belastingfraude en valsheid in geschrifte.

Daarnaast vorderde officier van justitie A. Schuth een boete van 55.000 gulden. De notaris heeft de ten laste gelegde feiten bekend. De fraude kwam aan het licht bij een reguliere controle van de belastingdienst, waaruit bleek dat hij privé meer uitgaf dan hij volgens zijn boekhouding aan inkomsten kreeg.

Volgens de officier van justitie deed de notaris in de jaren 1991 tot en met 1994 valse aangiftes van omzet, vermogen en inkomsten, waardoor hij 200.000 gulden te weinig belasting betaalde. Daarnaast zou hij valsheid in geschrifte hebben gepleegd door bankafschriften te veranderen zodat cliënten niet konden zien dat hij contant geld uit nalatenschappen had gehaald.

Schuth zei voor de rechtbank niet meer geld uit de boedels te hebben genomen dan waar hij voor zijn werkzaamheden recht op had. “Bij een boedel heb ik aan het einde van de rit altijd overgemaakt aan erfgenamen wat hun toekwam.” Hij erkende wel het niet zo nauw te nemen met de fiscus. “Ik heb geen ambtelijke inslag. Zo ben ik niet opgegroeid.” Hij zei zwart geld te móeten hebben omdat “tegenwoordig geen witte tuinman of monteur meer is te vinden”.

De officier zei bij de strafmaat rekening te hebben gehouden met de speciale positie die een notaris bekleedt. “Een notaris is een vreemde figuur op het raakvlak van overheid en ondernemerschap. Het openbare van zijn ambt impliceert een grote verantwoordelijkheid.” De Kamer van Toezicht, een orgaan dat per arrondissement toezicht houdt op het notariaat, heeft de notaris vorige week met onvrijwillig verlof gestuurd. Hij heeft zelf te kennen gegeven zijn ontslag te zullen indienen. De fiscus heeft hij inclusief boetes al 320.000 gulden betaald.

Officier van justitie Schuth zei het jammer te vinden dat het Centraal Bureau van Bijstand, dat in opdracht van de Kamer van Toezicht de boeken van notarissen inspecteert, de notaris uit Middelstum niet eerder heeft gecorrigeerd. Secretaris M. Visser van het Centraal Bureau van Bijstand wijst deze kritiek van de hand, omdat het Bureau alleen tot taak heeft te controleren of een notaris het geld van derden op een juiste manier beheert. Het Bureau houdt slechts eens in de vijf jaar een uitgebreide controle op een notariskantoor.

Uitspraak 4 november.