FNV: stop met privatisering van de WAO

DEN HAAG, 22 OKT. De privatisering van de WAO moet een halt toe worden geroepen. Dat concluderen de vakcentrale FNV en de Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) naar aanleiding van 777 telefonische klachten over een andere geprivatiseerde voorziening, de nieuwe Ziektewet.

Beide organisaties maakten gisteren de resultaten bekend van een meldlijn die in de week van 21 tot en met 27 september open stond voor mensen met een klacht over de nieuwe Ziektewet die op 1 maart van dit jaar in werking trad. Kern van die Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) is dat de werkgever bij ziekte van de werknemer het loon maximaal een jaar doorbetaalt.

De meeste klachten hadden te maken met de angst van de bellers om hun baan kwijt te raken. 35 Procent van de bellers constateert dat het beleid van de werkgever jegens zieke werknemers aanzienlijk strenger is geworden. Veel mensen klagen over druk die op hen wordt uitgeoefend om ondanks hun ziekte te gaan werken.

Het was de bedoeling van WULBZ dat de arbeidsomstandigheden en daarmee het ziekteverzuim zouden verbeteren, omdat werkgevers zich meer voor de gezondheid van hun werknemers zouden inzetten. Volgens Kamerlid P. Rosenmöller (GroenLinks) is het tegenovergestelde het geval en heeft de wet geleid tot risicoselectie waarbij werkgevers de gezondheid van de werknemer bij sollicitaties en reorganisaties sterker mee laten wegen. Voor Rosenmöller, Bukman (CDA) en Poppe (SP) was de negatieve uitkomst van de klachtenlijn geen verrassing. Bukman kon zich herinneren dat alle betrokken organisaties tegen de afschaffing van de Ziektewet waren, behalve de regeringspartijen: “Paarse bladzijden zijn zwart geworden.”

K. Adelmund (PvdA) en A. Schimmel (D66) toonden zich ingenomen met de resultaten van de meldlijn. Adelmund zei de nodige twijfel te hebben gehad bij de afschaffing van de oude Ziektewet, reden waarom ze in een motie aandrong op een zesmaandelijkse evaluatie. VVD'er H. Hoof was de enige die niet te veel waarde wilde hechten aan de klachten.

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat beoogt de WAO zodanig aan te passen dat marktwerking en verschil in premies voor deze verzekering wordt geïntroduceerd. De behandeling van dat wetsvoorstel is in de ogen van FNV en NCCZ de laatste kans om de privatisering in de sociale zekerheid te stoppen. De privatisering leidt er volgens hen toe “dat honderdduizenden mensen aan de kant komen te staan die waarschijnlijk nooit meer aan werk zullen komen”.