Dr. B. Klein

Dr. B. Klein is door Eurotransplant de Monique Zajfen-prijs toegekend. Klein is verbonden aan de kliniek voor nefrologie (nier en nierziekten) en reumatologie van de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf. Zij ontvangt de prijs voor haar voorgestelde onderzoek naar de invloed van de bloedplaatjesfunctie op trombo-embolische gebeurtenissen bij een niertransplantatie.