Correcties & Aanvullingen

VSN Groep

De kop 'Ik werk niet aan afbraak VSN' boven het vraaggesprek met vertrekkend VSN-bestuurder R. van der Zijl (in de krant van donderdag 17 oktober, pagina 2) kan de onterechte indruk wekken dat hij reageert op een beschuldiging dat hij wél zou werken aan de afbraak van het streekvervoerbedrijf. De kop had moeten luiden: 'Ik werk niet mee aan afbraak VSN'. Daarmee wordt aangegeven waarom hij zijn functie als lid van de raad van bestuur neerlegt: hij wil niet langer meewerken aan het beleid van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), dat in zijn ogen leidt tot de afbraak van het bedrijf.

Misleiding

In het artikel Ook advocaat heeft de taak het strafrecht te laten zegenvieren (in de krant van zaterdag 19 oktober, pagina 8) wordt gesproken over 'mishandeling' van het openbaar ministerie. Dit had moeten zijn: misleiding van het OM.