Coalitie ruziet over verhoging benzineaccijns

DEN HAAG, 22 OKT. De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 hebben een ernstig verschil van mening over de voorgenomen verhoging van de accijnzen op brandstof en tabak. De VVD-fractie is tegenstander van verhogingen, tot onvrede van PvdA en D66.

PvdA-fractievoorzitter Wallage zei gisteravond op een partijbijeenkomst in Deventer over de voorgestelde verhoging van de benzineaccijns met 15 cent dat de VVD “een beetje meer politieke moed” zou moeten tonen en gewoon moet instemmen met het kabinetsvoorstel.

Zijn D66-collega Wolffensperger liet zich op een VVD-bijeenkomst in Amsterdam in soortgelijke bewoordingen uit. De D66-fractievoorzitter zei onder meer “verbaasd en geërgerd” te zijn over de oppositie van de VVD tegen de verhoging van de tabaks- en benzine-accijnzen.

De Tweede Kamer zou vanmiddag stemmen over de voorgenomen accijnsverhoging voor tabak. GroenLinks probeert, evenals vorige week, de stemming over de benzineaccijns te laten uitstellen tot er duidelijkheid is over de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Het kabinet zou daarover een brief sturen naar de Tweede Kamer. Zolang die brief er niet is wil GroenLinks niet stemmen over de begroting Financiën en de moties over de brandstofaccijnzen.

Net als minister-president Kok afgelopen vrijdag verweet Wallage de coalitiepartner wel de aantrekkelijke delen van het regeringsbeleid te willen steunen, maar niet thuis te geven als het om impopulaire maatregelen gaat. Dat geldt in zijn ogen bij uitstek voor de accijnsverhoging voor benzine, waar overigens een verlaging van de motorrijtuigenbelasting tegenoverstaat.

“Waar het moeilijk wordt, waar het misschien wat stemmen kan kosten, daar geeft Bolkestein niet thuis”, aldus Wallage. “Daar probeert hij de voorstellen lek te schieten.” Hij vroeg zijn VVD-collega om ook “het wat moeilijker deel van het kabinetsbeleid” te steunen.

Wolffensperger laakte ook de “financieel inconsistente” houding van de liberalen op het gebied van de tabaksaccijns. De beoogde verhoging is bedoeld om het roken speciaal onder jongeren te ontmoedigen. De democraat wees erop dat zonder hogere accijnzen op tabak een beoogde lastenverlichting (tarief eerste schijf) niet kan doorgaan. “Als de VVD pleit voor 'rook je maar dood en scheur maar door met de auto', dan is het duidelijk dat D66 een andere vorm van liberalisme voorstaat.”

Bolkestein zei gisteravond op een bijeenkomst in Heerenveen dat zijn partij bij de afwijzing van de accijnsverhoging voor benzine blijft. Volgens hem leiden de voorstellen van het kabinet tot een prijsverschil van 33 cent per liter. “Dat is bezwaarlijk”, aldus de VVD-leider, “niet alleen voor de pomphouders in de grensstreek, maar ook omdat de mensen dan ook boodschappen over de grens gaan doen. Dat leidt tot aanmerkelijke schade voor degenen die in Roermond of in Twente een winkel hebben.”