Brief Gom is voor Kohl welkome fout

ARNHEM, 22 OKT. Een keer of twintig heeft de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) inmiddels haar excuses aangeboden voor De Brief. Het is not done, hebben verschillende woordvoerders van de GOM in alle toonaarden en gremia bezworen, om Taiwanese bedrijven in Noordrijn-Westfalen een brief te schrijven waarin met zoveel woorden wordt gezegd dat ze beter naar Gelderland kunnen komen, omdat Nederlanders beter met Chinezen en buitenlanders omgaan dan Duitsers.

Maar de brief is wel geschreven en verstuurd naar die bedrijven. En zorgde vervolgens in de eerste weken van oktober voor groot tumult tot op het hoogste politieke niveau in Gelderland en Duitsland. Gisteren liet zelfs bondskanselier Kohl in zijn toespraak bij de opening van de CDU-partijdagen in Hannover weten de brief van de GOM 'tamelijk schaamteloos' te vinden. Maar, zo voegde hij er aan toe, de inhoud van de brief klopt wel degelijk waar het gaat om de te hoge belastingen en arbeidskosten, die een grote belemmering vormen voor buitenlandse investeringen in Duitsland. De brief van de GOM belichtte - buiten de vermeende positievere houding van Nederlanders tegenover Chinezen - de hogere loon- en bedrijfskosten in Duitsland. “Het is ook logisch dat Kohl dat toegeeft, want die feiten hebben we uit internationale rapporten en van uitlatingen van zijn eigen regering', zegt hoofd ontwikkeling H. van Oerle van de GOM. Volgens Van Oerle heeft de GOM inmiddels aan zoveel mensen, instanties en partijen excuses aangeboden voor de brief, dat de zaak wat de GOM betreft als afgedaan beschouwd wordt. “We hebben toegegeven dat je zo'n brief niet kunt schrijven. Je kunt niet in een direct mail-uiting aan bedrijven in een concurrerende regio de slechte kanten van die regio belichten. Je kunt fatsoenshalve alleen je eigen sterke kanten benadrukken.”

Een aantal Taiwanese bedrijven heeft zich naar aanleiding van het schrijven bij de GOM in Arnhem gemeld, maar de ontwikkelingsmaatschappij achtte het beter deze bedrijven te kennen te geven dat de actie is stilgelegd. “We zullen die bedrijven verder niet helpen.” De kans dat dat lukt, is overigens zeer groot, want de afgelopen jaren hebben zich al twaalf bedrijven vanuit Taiwan in het Gelderse knooppuntgebied gevestigd.