Werkgeversvoorzitter laakt lobby-werk van Bolkestein

DEN HAAG, 21 OKT. VNO-NCW-voorzitter J. Blankert vindt dat VVD-fractievoorzitter Bolkestein met diens lobby-activiteiten voor het geneesmiddelenconcern MSD de reputatie van het Nederlandse bedrijfsleven heeft geschaad. “Zo wordt lobbyen een verdachte activiteit”, aldus Blankert.

Blankert vindt dat Bolkestein “een scheve schaats” heeft gereden met een brief aan het huisadres van minister Borst (Volksgezondheid) waarin hij als commissaris van MSD lobbyde voor het medicijn Cozaar. “Ik zou als commissaris die hele brief nooit hebben geschreven”, zegt Blankert in een interview met het weekblad Nieuwe Revu. Blankert noemt het verder “onbegrijpelijk” dat de VVD-leider op Cyprus “een week lang de pers achter zich aan heeft laten rennen”. Bolkestein is de politicus waaraan de VNO-NCW-voorzitter zich het afgelopen jaar het meest heeft geërgerd. Blankert voelt zich “gepakt” door de VVD'er die als onafhankelijk voorzitter op zou treden bij een discussiebijeenkomst met de titel: 'van overlegeconomie naar groeieconomie'. Blankert liet zich onder meer positief uit over het algemeen verbindend verklaren van CAO's. De VVD pleit in haar verkiezingsprogramma voor afschaffing daarvan. Blankert wachtte tevergeefs op een reactie van Bolkestein die een acht pagina's tellende slotverklaring voorlas, waarna hij de bijeenkomst beëindigde. “Hij negeerde volledig wat ik aan de orde had gesteld”, aldus Blankert. “Dan komen verdenkingen in de richting van onbetrouwbaarheid bij mij naar boven.” Blankert meende uit het verhaal van Bolkestein ook te kunnen opmaken dat de VVD-leider “er geen blijk van geeft op de hoogte te zijn van vernieuwingen in de overlegeconomie”. Niet alleen Bolkestein heeft de toorn van Blankert gewekt, ook minister Melkert (Sociale Zaken) heeft onder meer met zijn Melkert-banen de werkgeversvoorzitter woedend gemaakt. De bewindsman had een open brief aan het adres van Blankert verstuurd waarin hij diens kritiek op de banenplannen weerlegde. De brief was volgens de VNO-NCW-voorman eerder bij de media afgeleverd dan bij hemzelf. Blankert ontving het bericht op de golfbaan: “Wat is dit voor rotspelletje, denk ik dan. Kun je niet effe bellen? Ik was zo pissig. Ik stond op het punt vanaf de zestiende hole een persbericht te verspreiden waarin ik de vloer met Melkert wilde aanvegen.”

Blankert beloofde zijn karakterisering voor Melkert-banen, als zouden dit 'kunstbanen' zijn, niet langer te hanteren. Zijn kritiek op de Melkert-banen is er evenwel niet minder op geworden. De werkgeversvoorzitter zegt steeds meer signalen te krijgen dat deze banen “echte banen” verdringen. “Onderzoek toont aan dat in zestig, zeventig procent van de gevallen sprake is van die verdringing. Het project werkt in feite niet. Het moet worden teruggeschaald van 40.000 naar 5.000, hooguit 10.000 banen.”

Donderdag publiceert de Rekenkamer een onderzoek naar de verdringingseffecten van gesubsidieerde arbeid als de Melkert-banen.