THE ECONOMIST

Zoals de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw een revolutie in communicatie bracht, zo lijkt Internet de omwenteling in wereldwijde informatie-uitwisseling aan het einde van de twintigste eeuw te bepalen. Het weekblad The Economist besteedt uitgebreide aandacht aan dit fenomeen.

Het wordt tijd dat Internet volwassen wordt, concludeert het blad na een uitgebreide analyse van de moeilijkheden waarmee het communicatiesysteem kampt. Het net begint steeds meer op een straat te lijken waarop het verkeer massaal aan het vastlopen is. Omdat de gebruikers alleen maar hun eigen auto en hun eigen brandstof betalen, voelt niemand zich echt verantwoordelijk voor de congestie. Het blad wil dat er van overheidswege maatregelen worden getroffen waardoor de dienstverleners op Internet verantwoordelijk worden voor wat er op het net gebeurt. Daarbij is wel van belang dat dergelijke regelingen zodanig worden geformuleerd dat de overheid geen andere beperkingen stelt aan het Internet-verkeer dan aan bijvoorbeeld het telefoonverkeer.