Murdoch verdacht van fraude

TEL-AVIV, 21 OKT. De internationale krantenmagnaat Rupert Murdoch wordt er door de Israelische belastingautoriteiten van verdacht de Israelische schatkist voor honderden miljoenen gulden te hebben opgelicht. De “grootste belastingfraude” uit Israels geschiedenis is gisteren aan het licht gekomen bij een “overval” van een speciale eenheid van de Belastingdienst op het kantoor van een high-tech firma, News Datacom Research, van Murdoch in Jeruzalem.

Met vrachtwagens werd de administratie van deze firma voor verder onderzoek inbeslaggenomen. Ook zijn documenten geconfisqueerd van de bekendste advocatenkantoren in Israel. Mocht Murdoch naar Israel komen dan zal hij waarschijnlijk voor ondervraging door de Israelische belastingautoriteiten worden vastgehouden. Enkele kopstukken van News Datacom research worden sedert gisteren door de Israelische belastingdienst ondervraagd. In deze opzienbarende zaak, die vandaag in de Israelische media grote aandacht krijgt, zijn nog geen arrestaties verricht. Het hoofdkantoor van News Datacom research in Londen heeft de verdenkingen tegen Murdoch krachtig ontkend en deze toegeschreven aan chantage door enkele ex- medewerkers tegen wie in Engeland processen wegens oplichting zijn aangespannen.

Volgens de Belastingdienst heeft de high-tech firma van Murdoch in Jeruzalem zich via internationale kanalen en zustermaatschappijen aan de Israelische inkomstenbelasting weten te onttrekken. Voor deze maatschappij verrichtte werkzaamheden werden in het buitenland betaald en managers van de firma ontvingen voor consults extra bedragen op buitenlandse rekeningen. Ook werd software voor het ontvangen van de tv-stations van Murdoch in Engeland op een rekening in Hongkong betaald.

Tevens zou sprake zijn van misbruik van een subsidie die het Israelische investeringscentrum aan de high-tech firma in Jeruzalem verstrekte voor de aankoop van computermateriaal. Dit materiaal werd niet in Israel gebruikt maar in het buitenland verkocht, terwijl de firma de kosten voor de inkomstenbelasting afschreef.