Kamer neigt naar afschaffen belasting op vermogen

DEN HAAG, 21 OKT. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor het stapsgewijs afschaffen van de vermogensbelasting. Dat bleek vanmorgen bij de behandeling van een aantal fiscale wetsontwerpen in de Tweede Kamer.

Het tarief van de vermogensbelasting is op dit moment acht promille; over duizend gulden vermogen wordt acht gulden belasting geheven. De vermogensbelasting zal naar verwachting dit jaar ruim 1,5 miljard gulden opbrengen.

De regeringsfracties van VVD en D66 en oppositiepartij CDA willen de belastingderving financieren met de extra inkomsten die een gevolg zijn van de aanscherping van het fiscale regime voor de directeurgrootaandeelhouder (dga). Het CDA wil dat in 2001 de vermogensbelasting geheel is afgeschaft, VVD en D66 noemen geen datum want het is niet precies duidelijk wat de aanscherping oplevert.

Volgens het Tweede Kamerlid De Vries (VVD) levert de aanscherping meer op dan de, conservatieve, ramingen van staatssecretaris Vermeend (Financiën). De regeringsfracties willen dat Vermeend regelmatig aan de Tweede Kamer meldt wat de extra opbrengsten zijn. De VVD en D66 willen dit geld gebruiken voor het geleidelijk afschaffen van de vermogensbelasting. “Voorbarig”, oordeelt PvdA-woordvoerder Van der Ploeg. “Het geld is nog niet eens binnen en ze geven het al weer uit.” De PvdA-fractie heeft een voorkeur voor maatregelen die bijdragen aan de groei van de werkgelegenheid en versterking van de infrastructuur.

In een vraaggesprek met deze krant zei staatssecretaris Vermeend deze zomer: “Op dit moment staat de vermogensbelasting niet ter discussie. We hebben geen budgettaire mogelijkheden.” De PvdA-staatssecretaris vindt de vermogensbelasting Europees gezien “een vreemde eend in de bijt”. Op de lange termijn moet Nedeland aansluiten bij andere belastingstelsels “en die kennen geen vermogensbelasting”, aldus Vermeend. Met name de fractiewoordvoerders van VVD en CDA uitten kritiek op de aanpassingen van het wetsvoorstel aanmerkelijk belang nadat het bij de Tweede Kamer was ingediend. Deze aanpassingen leiden volgens het Kamerlid De Vries (VVD) tot veel maatschappelijk onrust en belastingvlucht naar België. Desgevraagd kon De Vries haar betoog niet kwantificeren. De regeringsfracties steunen het voorstel van Vermeend om de fiscale aftrek van consumptieve rente te beperken tot maximaal 5000 gulden per belastingplichtige (gehuwden 10.000 gulden).