HSL

In zijn artikel over de HSL (NRC HANDELSBLAD, 16 oktober) stelt Van Witsen dat er bij de Groene Hartlijn twee punten zijn waarop het rijk zich garant zou moeten stellen, en wel de inpassing in het landschap en de bediening van Den Haag. Daarbij vergeet hij gemakshalve een paar andere punten, namelijk leefbaarheid en geluidshinder.

Bij ons wil men de lijn vlak langs een woonwijk (Noordpolder) aanleggen, gedeeltelijk in een (te ondiepe) trog. Misschien zie je dan de onderste helft van de treinen niet, maar het geluid wordt er in elk geval prachtig door gebundeld.

Nee, die trein mag alleen door of vlak langs bewoond gebied lopen als hij onder de grond wordt gestopt. Is daar geen geld voor? Er is altijd geld gevonden voor allerlei kunstwerken en knooppunten. In sommige gevallen moesten we jaren tol betalen omdat het er niet meteen was. Ook hier moet het geld er komen. Het mag in elk geval geen reden zijn om tienduizenden mensen die een huis vonden in een rustige omgeving, deze rust nu met de HSL te ontnemen, zonder ook maar te praten over een financiële tegemoetkoming in verband met de waardedaling van hun huizen. Anders moeten we maar kiezen voor het tracé langs de A13 en is de trein tien minuten later in Amsterdam. Nou en?