Henri Nannen

In het stuk geschreven bij het overlijden van de Duitse journalist Henri Nannen (NRC HANDELSBLAD, 14 oktober) is geen melding gemaakt van diens belangrijke bijdrage op kunstzinnig gebied. Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag is in 1983 de Henri Nannen Stichting opgericht met het doel het begrip voor de beeldende kunst uit de 20e eeuw en de tegenwoordige tijd te bevorderen.

Daartoe werd in 1986 het prachtige intieme museum 'Kunsthalle' in Emden - de geboorteplaats van Nannen - gebouwd. Nannen heeft aan deze stichting en aan dat museum zijn omvangrijke verzameling Duitse expressionisten nagelaten, waaronder veel werk van schilders van de 'Brücke en de 'Blauer Reiter'.