Woningbouw blijft achter bij plannen

De nieuwbouw van woningen in de zeven grote stadsgewesten is vorig jaar een kwart achtergebleven bij de plannen. In de kleinere agglomeraties is 5 procent meer gebouwd dan de voorgenomen taakstelling maar dat was niet genoeg om de achterstand van het jaar dààrvoor goed te maken.

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft deze gegevens verzameld. De cijfers geven aan dat vorig jaar ondanks de zeer gunstige markt een slechte start is gemaakt met het nieuwe kabinetsbeleid voor de ruimtelijke ordening. Het Rijk heeft met de gemeenten overeenkomsten gesloten voor de bouw van in totaal zo'n 280.000 woningen in de jaren '95-'99. Zij moeten op de zogenoemde Vinex-locaties komen waarvan Gelderland, Brabant en de drie Randstadprovincies de belangrijkste zijn. De bouw in de stadsgewesten richt zich vooral op kleinere woningen in meergezinshuizen, terwijl de markt vraagt om ruime eengezinswoningen, aldus het EIB. Een groot deel van de Vinex-projecten is nog niet aan uitvoering toe. Geldgebrek en bestuurlijke onduidelijkheid vertragen de voorbereiding. Scherpere eisen voor de kostendekking in het openbaar vervoer maken het nauwelijks mogelijk deze voorzieningen op de nieuwe grote Vinex-locaties aan te bieden. Ook aan bedrijfsterreinen is een tekort.