TALEN

Met instemming en herkenning las ik het artikel 'Wat moet je nou met Engels' (W&O, 12 oktober), waarin JacquelineKuijpers de verwaarloosde positie van het talenonderwijs bij het Middelbaar Beroepsonderwijs aan de kaak stelde. Voorbeelden werden aangehaald uit het technisch onderwijs waar ten gevolge van een onderwijsvernieuwingsoperatie (SVM) de lessen Engels en Duits tot een minimum werden gereduceerd.

Diezelfde SVM-operatie heeft echter ook in de administratieve sector dramatische sporen achtergelaten. Leerlingen die voorbereid worden op kantoorbanen krijgen nog maar les in 1 vreemde taal (Engels) en aanstaande secretaresses mogen nog slechts 1 vreemde taal kiezen naast het Engels. Het aantal lesuren is verminderd en wat betreft de examinering is de problematiek hetzelfde als bij techniek: geen centrale examens meer - de school mag zelf uitmaken wat belangrijk is.

Het is te begrijpen dat noodlijdende vakken als Frans op deze manier helemaal verdwijnen. Bij diverse opleidingen voorInternationale Handel/Groothandel is Frans reeds uit het curriculum geschrapt en op de Meao's zijn de klasjes Frans soms zo klein dat ze maar opgeheven worden. Deze schoolsituatie is totaal in tegenstelling met de realiteit van het bedrijfsleven. De exportorganisatie Fenedex publiceerde onlangs een onderzoek waarin de behoefte aan Franssprekend kantoorpersoneel dubbel en dwars werd aangetoond. Alom wordt melding gemaakt van de kansen (het zou om miljarden gaan) die Nederlandse bedrijven in Frankrijk laten liggen door de gebrekkige talenkennis.

De vraag hoe het mogelijk is dat het Nederlandse talenonderwijs zo achteruit is gegaan, kan niet alleen met steekwoorden als Mammoetwet en SVM-operatie beantwoord worden. Er is meer aan de hand. Wat echter op dit moment belangrijker is, is de vraag: hoe kan deze tendens een halt worden toegeroepen. Er staan het beroepsonderwijs namelijk al weer nieuwe hervormingen te wachten: de Web (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de daarmee gepaard gaande vorming van de Regionale Onderwijs Centra. Het ziet er niet naar uit dat de situatie van het talenonderwijs dan gunstiger zal zijn.

Nu de neerwaartse spiraal van het talenonderwijs bij het MBO zo langzamerhand zijn dieptepunt bereikt, is de enige manier om tot een opwaardering te komen dat het ministerie van Onderwijs, dat zijn bevoegdheden zo graag delegeert, zelf een stimulerend talenbeleid uitzet. Daarnaast verwachten we nog meer noodsignalen uit het bedrijfsleven!