Premie voor 'rookvrije school'

DEN HAAG, 19 OKT. Scholen die een anti-rookbeleid voeren en met succes een rookverbod afkondigen in school en op het schoolplein, krijgen een premie. Ze mogen bovendien “net als bij een Michelin-ster” een bordje opschroeven met het opschrift: 'Dit is een rookvrije school'.

Dit schrijft staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) in een gisteren verschenen nota ter bestrijding van het roken op school. De Onderwijsinspectie moet de aanvragen beoordelen. Om voor het predikaat 'rookvrij' in aanmerking te komen, moet een school ervoor zorgen dat niemand in het gebouw rookt. Dat geldt ook voor personeel, ouders en bezoekers.

Het gaat erom, schrijft Netelenbos, dat school en schoolterrein rookvrij zijn, dat de school leerlingen voorlicht over roken en dat de medezeggenschapsraad meebeslist over de anti-rookmaatregelen. Ook moeten leraren leerlingen in de les leren hoe zij de druk van vrienden kunnen weerstaan. En tenslotte moet de school activiteiten ondernemen om rokers te helpen te stoppen, ook familieleden van personeel en leerlingen.

Netelenbos' voorstellen maken deel uit van het tabaks-ontmoedigingsbeleid van het kabinet. Dat wil het het aantal rokers verminderen en niet-rokers beschermen tegen rook. Ook nu gelden strenge regels voor het roken op school. Zo moet een school in beginsel het roken verbieden, in de lokalen, hallen, gangen, trappen, liften, garderobe, kantine, overblijflokaal, aula, gymzaal, toiletten, bibliotheek, receptie en administratie.

NIPO-onderzoek toont echter dat op verschillende scholen nog stevig wordt gerookt, ook door docenten. Terwijl zij niet mogen roken in het klaslokaal, zegt negen procent van de ondervraagde basisscholieren dat hun leerkrachten dat wel doen. Op de Mavo meldt negen procent van de leerlingen dit, op het voorbereidend beroepsonderwijs is dat zelfs 14 procent.

Eind deze maand bespreekt Netelenbos het stuk met de besturenorganisaties van het basis- en voortgezet onderwijs en de ouderverenigingen.