Particulieren gebruiken meer giftige verdelgers

EINDHOVEN, 19 OKT. Particulieren gebruiken veel meer onkruidverdelgers die het giftige diuron bevatten dan de overheid. Dit is gebleken bij een onderzoek van de waterleidingbedrijven in Eindhoven.

Diuron is giftig, maar staat niet op de lijst van verboden middelen. Het vormt het hoofdbestanddeel van de tachtigduizend kilo onkruidbestrijdingsmiddelen die jaarlijks in het Nederlandse oppervlaktewater terecht komen. De drinkwatermaatschappij Biesbosch moest enige jaren geleden de waterinlaat stoppen omdat er veel te hoge concentraties diuron zaten in het Maaswater.

G.J. van Nuland van de exploitanten van de waterleidingsbedrijven in Nederland (VEWIN) zegt naar aanleiding van de bevindingen in Eindhoven - de grootste Nederlandse stad in het boven-stroomgebied van de Maas - dat de voorlichting meer moet worden gericht op “de verscholen doelgroep” van particuliere gebruikers. Het gaat voornamelijk om groot-grondeigenaren, in Eindhoven goed voor 68 procent van het gebruik van diuron. Kleine particulieren nemen vijftien procent voor hun rekening, de rest gebruikt de gemeente.

De kosten om diuron uit het water te halen, liggen vier maal hoger dan die voor de verwijdering van andere bestrijdingsmiddelen, aldus de Eindhovense wethouder A. Scherf. Maar volgens Van Nuland is de gemeente op de lange termijn goedkoper uit omdat men niet meer de hoge kosten voor de zuivering van het oppervlaktewater hoeft te maken. Wel wees Van Nuland op het gevaar dat door de anti-diuroncampagne een ander middel, glyfosaat, meer zal worden gebruikt.

In Eindhoven houdt de VEWIN een proefproject om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op wegen, stoepen en pleinen tegen te gaan. In het kader van dit project wordt het onkruid machinaal geborstel of gebrand, in plaats van bestrijdingsmiddelen in te zetten. Alleen de goten worden nog behandeld met diuron bevattende middelen. Door deze maatregelen is het gebruik van diuron met 90 procent teruggebracht. Straten en pleinen zien er 'groener' uit. Uit een enquête blijkt dat het aantal klachten van inwoners daardoor is gestegen. Een ander onderzoek toont aan dat onkruidgroei als vierde scoort in de top-tien van ergernissen na hondepoep, zwerfvuil en losliggende tegels.