OORONTSTEKING

Kleine kinderen zijn de laatste jaren dikwijls het slachtoffer van een afwachtende houding van huisartsen en specialisten, bij klachten van een middenoorontsteking en/of een 'lijmoor' (hierbij bevindt zich slijm of etter in de normaliter luchthoudende trommelholte). Deze afwachtende houding is gebaseerd op onderzoek dat dikwijls de toets van de wetenschappelijke kritiek niet kan doorstaan. In het referaat van B. Meijer van Putten (W&O 5 oktober) worden de behandelaars van deze (toekomstige) slachtoffertjes wederom overtuigd van het standpunt deze aandoeningen, althans bij kleine kinderen, onbehandeld te laten, of eventueel na drie maanden het lijden te hebben aangezien, te behandelen met een antibiotische kuur.

Het zou te veel plaatsruimte vergen om dit mijns inziens nalatig medisch gedrag bij kinderen (niet bij volwassenen!) wetenschappelijk uit te meten. Het zij voldoende vast te stellen dat etter en/of slijm niet in een middenoorbuis hoort; daarin hoort lucht. Al dan niet ontstoken vloeistof in het middenoor geeft een onaangenaam propgevoel en kan gemakkelijk infecteren. Een middenoorontsteking is zeer pijnlijk, niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kleine kinderen. Complicaties van een geïnfecteerde trommelholte kunnen in beginsel fatale gevolgen hebben (otogene hersenvliesontsteking). Bovendien is het beoordelen van trommelvliezen van kinderen in de leeftijd van nul tot twee jaar ook voor oorspecialisten dikwijls lang niet eenvoudig.

Maar alleen volwassenen, die voor zichzelf kunnen opkomen, worden nu meestal adequaat en dus snel van hun klachten afgeholpen; bij kinderen wacht men 'oplettend' af. Slaapt een kind met oorklachten gedurende drie maanden beter in de wetenschap dat er opgelet wordt? Het gehoorverlies, dat het gevolg is van een lijmoor, leidt op jonge leeftijd bovendien dikwijls tot een taal- en spraakachterstand, die later slechts met moeite en met veel kosten kan worden ingehaald.

Aan het slot van het artikel van Meijer van Putten blijkt dat dit beleid goedkoper is! Alleen kinderen met echt hardnekkige middenoorontstekingen zouden moeten worden behandeld. Wat is echter echt en hardnekkig? Het is maar hoe men rekent. Of de kleine patiënt er ook zo goedkoop van af komt staat te bezien. Het onbehagen, de pijn en de gevolgen van het gehoorverlies worden in de kosten/batenanalyse niet meegewogen. Het is merkwaardig dat dit beleid niet gepropageerd wordt voor de volwassenen met een middenoorontsteking en/of een lijmoor. Echter, volwassenen accepteren zo een langdurig ongemak niet.

De volwassen patiënt verlangt en krijgt meestal snelle medische hulp. Toen de Huisartsenvereniging in haar behandelingsprotocol besloot bij kinderen met oorpijn (telefonisch) aspirine of een andere pijnstiller te adviseren, sliepen mijn collegae oorartsen en ik voortaan elke nacht rustig door, niet meer gewekt door huisartsen die een kindje met oorpijn 's nachts wilden laten behandelen. De desbetreffende kindjes en hun ouders slapen nu echter lang niet zo goed.