'Meer geld voor kunst hoofdstad'

AMSTERDAM, 19 OKT. Amsterdam heeft meer dan twee miljoen gulden extra nodig voor een aantal kunst- en cultuurinstellingen. Dat schrijft de Amsterdamse cultuurwethouder E.C. Bakker (D66) in een brief aan staatssecretaris Nuis van cultuur.

Bakker zal zijn verzoek maandag kracht bijzetten op een hoorzitting over de Cultuurnota 1997-2000. Daarin geeft Nuis aan hoe hij de rijkssubsidies de komende vier jaar wil verdelen. Bakker vraagt extra financiële steun voor de stichting De Nieuwe Kerk, de multiculturele theatergroep Cosmic Illusion, het Produktiehuis Nestheaters, het BIM-huis (voor jazz- en geïmproviseerde muziek) en de muziekensembles. Daarnaast pleit hij voor verlaging van het btw-tarief voor de podiumkunsten, zoals dat al is gebeurd voor de film en de musea.

Nuis wil de subsidie van 340.000 gulden voor de Nieuwe Kerk stopzetten. Volgens Bakker zal de stichting daardoor niet meer in staat zijn zoals voorheen tentoonstellingen te organiseren. Voor Cosmic Illusion, een groep die pas vorig jaar goed op gang kwam in een nieuwe huisvesting aan de Nes, vraagt hij om voortzetting van de jaarlijkse subsidie van ruim een miljoen. Hij wijst daarbij op de rol die de groep is gaan spelen binnen een zich ontwikkelend circuit van interculturele theateractiviteiten.

Voor de muziekensembles, die steun van het rijk krijgen voor hun exploitatie, komt Bakker zes ton tekort. Om verschraling van de programmering te voorkomen, hoopt hij dat Nuis de hoogte van de rijksbijdrage wil herzien. Voor het BIM-huis, dat over enkele jaren verhuist, vraagt hij 1,5 ton extra: “Ik zou het betreuren als het BIM-huis zijn nieuwe locatie straks in gehavende staat moet binnenstrompelen.”