Kok: accijns hoger ondanks Duits uitstel

DEN HAAG/BONN, 19 OKT. Uitstel van de verhoging van de benzine-accijns in Duitsland is volgens minister-president W. Kok geen reden om ook in ons land af te zien van accijnsverhoging per 1 juli volgend jaar. Kok zei dit gisteren na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer handhaaft echter haar standpunt dat de accijnsverhoging voor brandstoffen wél met een half jaar dient te worden uitgesteld. VVD-Kamerlid H. Hoogervorst verwacht volgende week een meerderheid van de Tweede Kamer achter zijn motie voor uitstel te krijgen. Het Duitse besluit om de accijnsverhoging aldaar uit te stellen verhoogt volgens Hoogervorst de noodzaak van uitstel hier. “Wij dringen er nu met nog meer klem op aan om even te wachten”, zegt Hoogervorst desgevraagd.

Ook het CDA wijst accijnsverhoging op 1 juli af en voelt zich daarin gesterkt door het Duitse uitstel. Het CDA wil pas tot accijnsverhoging overgaan als de Duitsers dat ook doen. VVD en CDA beargumenteren hun wens tot uitstel met verwijzingen naar prijsverschillen in de grensstreek. Pomphouders in het oosten van het land zouden hierdoor worden gedupeerd. Met steun van de kleinere partijen in de Tweede Kamer ligt een Kamermeerderheid tegen accijnsverhoging binnen bereik, aldus Hoogervorst. Ook de ondernemersorganisatie MKB Nederland vindt dat “het voorstel voor accijnsverhoging onmiddellijk van tafel moet”, nu Duitsland heeft besloten de verhoging aldaar uit te stellen. PvdA en D66 steunen het kabinetsstandpunt. PvdA-Kamerlid R. van der Ploeg vindt het “vervelend” dat de Duitsers tot uitstel hebben besloten, maar ziet geen aanleiding om de accijnsverhoging ook hier uit te stellen. “We moeten als Nederland maar een half jaartje gidsland zijn”, zegt hij.

Premier Kok onderstreepte gisteren nog eens dat het kabinet blijft vasthouden aan verhoging per 1 juli 1997 van de accijnzen op benzine, diesel en lpg met respectievelijk 11, 5 en 8 cent per liter. “Het zou ons goed uitkomen als Duitsland mee zou doen”, aldus Kok gisteren, “maar het is geen voorwaarde”. Volgens Kok bestaat de noodzaak om iets aan filebestrijding te doen, ongeacht wat Duitsland doet. Er is volgens Kok meer geld nodig voor verbetering van de bereikbaarheid, terugdringing van files en rekening rijden. “Verhoging van de benzineprijs blijft onderdeel van het beleid”, aldus Kok. België heeft reeds tot een accijnsverhoging van 11 cent per liter besloten.

In Duitsland zal de benzine-accijns niet worden verhoogd, zo heeft de Duitse regering gisteren in Bonn bekendgemaakt. Daarmee heeft de regering-Kohl een politieke valkuil omzeild, zij het dat ze in ruil daarvoor een voorgenomen verlaging van de impopulaire solidariteitsheffing heeft moeten uitstellen. Minister van Financiën Theo Waigel zei eerder, voorafgaand aan coalitie-overleg, weinig ruimte te zien voor extra bezuinigingen om het gat in de begroting te dichten dat inmiddels 10 miljard mark bedraagt. Berichten dat de overheid overwoog de brandstofaccijns te verhogen veroorzaakten eerder deze week breed verzet van oppositiepartijen, werkgeversverenigingen en belastingbetalers. De liberale coalitiepartner FDP, die zich vooral onderscheidt met slogans tegen belastingen, poogde gisteren zijn gezicht te redden door te onderstrepen dat er geen sprake was van belastingverhoging. In plaats daarvan kwam de regering overeen de verguisde solidariteitsheffing - ingesteld om de wederopbouw van het voormalige Oost-Duitsland te financieren - niet aan te passen. De belasting zou per 1 januari worden verlaagd van 7,5 naar 5,5 procent. Door de belastingverlaging een jaar uit te stellen wordt ongeveer 3,7 miljard mark bespaard.