Kabinet: gebruik wachtgeld oudere leraar ontmoedigen

DEN HAAG, 19 OKT. Het kabinet wil het gebruik van wachtgeld door met name oudere leraren ontmoedigen. Minister Ritzen (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) zal daarover overleg voeren met betrokkenen. Dit heeft premier Kok gisteren na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad meegedeeld.

Wachtgeld is een uitkering voor werkloze leerkrachten. Vorige week bleek dat Ritzen over enkele jaren honderden miljoenen meer kwijt zal zijn aan wachtgelden dan was verwacht.

De kosten van werkloosheid bij leraren zijn de afgelopen jaren flink gestegen, onder meer door de vergrijzing, zo bleek uit het onderzoeksrapport De jaren tellen dat op 8 oktober aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Uit dat onderzoek blijkt dat de wachtgeldproblematiek in het onderwijs meer een leeftijdsprobleem dan een werkgelegenheidsprobleem is.

Kok sprak gisteren van “vrij eenduidige bevindingen” en zei dat “de vergrijzing niet Ritzen kan worden verweten”.

De premier vergeleek de werkloosheidssituatie in het onderwijs met die van de arbeidsongeschiktheid een paar jaar geleden. Het is volgens Kok momenteel voor een leraar relatief gemakkelijk om gebruik te maken van wachtgeld. De “drempels voor instroom in het wachtgeld” moeten volgens Kok worden verhoogd.

Minister Ritzen zal hierover met schoolbesturen, schoolleiders, werkgevers- en besturenorganisaties, vakorganisaties en het Participatiefonds overleggen, zo heeft het kabinet gisteren besloten.

Om het beroep op wachtgeld terug te dringen, wil het kabinet scholen prikkelen om docenten langer in dienst te houden. Ook voor docenten moet het aantrekkelijker worden gemaakt om tot hoge leeftijd voor de klas te blijven staan. Dat kan bij voorbeeld door scholen een eigen budget te geven voor een deel van de uitkering, of door de uitkering te verlagen.