Investeren in Rusland riskantst

LONDEN, 19 OKT. Van de snel groeiende markten is Rusland het meest riskant om zaken te doen door wijdverbreide misdaad, afpersing, een bloeiende zwarte markt en politieke onzekerheid.

Dit blijkt uit een studie van het in Londen gevestigde onderzoeksbureau Merchant International Group (MIG), waar de Financial Times gisteren melding van maakte. Het bureau onderzoekt landen op onder meer corruptie, bureaucratie en andere factoren en zet daar de meer gebruikelijke politieke risico-analyse naast.

Op grond van reacties van ruim 2500 bedrijven uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië stelt het bureau een lijst samen. Op die lijst staan Venezuela, Mexico, Pakistan en Brazilië achter Rusland. Twee jaar geleden was Nigeria nog het riskantst. Dit land is sindsdien minder interessant voor de investeerders geworden en komt nu niet meer op de ranglijst voor.

Directeur Stuart Poole-Robb van MIG laat weten dat bedrijven een volledig verkeerd beeld van een land krijgen wanneer ze een landenstudie verrichten aan de hand van de traditionele risicostudies met financiële, economische en politieke factoren. MIG voegt er zaken als bureacratie, omkopingspraktijken en “grijze” gebieden als namaak en oneerlijke concurrentie van staatsbedrijven aan toe. Dit soort zaken hebben vaak veel meer gevolgen voor het zakendoen dan macro-economische ontwikkelingen.

Poole-Robb haalt Indonesië aan, dat zevende is op de lijst. Weliswaar scoort het steeds beter met kredietwaardigheid, maar wat betreft corruptie en papierwinkel laat het alle landen achter zich. Het zijn de politieke onzekerheden die dit land op de eerste plaats van de ranglijst hebben doen belanden. Als het gaat om bureaucratie en omkoping staat China tweede.

Het bureau voegt aan zijn studie toe verbaasd te zijn over de onbekendheid, de naïviteit en de arrogantie waarmee bedrijven te werk gaan in landen die ze niet goed kennen. Ze hebben vaak geen ervaring, geen lokale contacten en maar weinig notie van de risico's waaraan ze zich blootstellen. (ANP)