Huisvesting van MBO vertraagd

DEN HAAG, 19 OKT. De grote huisvestingsoperatie in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) loopt vertraging op. De scholen kunnen hun gebouwen zeer waarschijnlijk niet al op 1 januari 1997 kopen. De behandeling van het betreffende wetsvoorstel kost volgens minister Ritzen (Onderwijs) te veel tijd.

Het onderzoeksbureau Berenschot heeft deze week rapport uitgebracht over de financiële positie van de MBO-scholen. Bijna een kwart van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kampt met financiële problemen. Daarnaast lopen alle 130 MBO-scholen in Nederland vanaf 1 januari “financiële risico's” als zijn hun schoolgebouwen in eigen beheer krijgen, aldus Berenschot.

De conclusies van Berenschot bevestigden eerder onderzoek van het bureau Moret, Ernst & Young, dat vaststelde dat in 1994 27 procent van de MBO-scholen in financiële nood verkeert. Minister Ritzen had om het tegenonderzoek gevraagd, omdat hij het eerste rapport “onvoldragen” vond.

Nadat Ritzen het tweede rapport van Berenschot deze week binnen had, kondigde hij aan dat hij opnieuw onderzoekers opdracht heeft gegeven de conclusies van het rapport te analyseren.