Het licht zien

Percentage van alle bedrijven met een 'R & D'-afdeling dat octrooi(en) heeft aangevraagd bij European Patent Office in 1989-1994

Infographic: De Nederlandse fijnmechanische en optische industrie patenteert relatief veel. De helft van alle Nederlandse ondernemingen die in die branche actief waren met onderzoek en ontwikkeling (R&D), heeft in de jaren 1989-1994 een vinding geoctrooieerd bij het Europese Patentbureau (EPO). Het Europese gemiddelde was slechts 23 procent. In de sector energie en mijnbouw is het beeld juist tegengesteld. In de deze week verschenen CBS-uitgave Kennis en economie 1996 staat dat het aantal octrooien per R&D-medewerker dat bij het EPO wordt aangevraagd voor Nederland tweemaal zo groot is als het EU-gemiddelde. “Overigens moet hierbij bedacht worden dat het aantal R&D-medewerkers als percentage van de totale beroepsbevolking in Nederland verhoudingsgewijs laag is.” Een groot deel van de octrooien die in Nederland gevestigde bedrijven bij het EPO hebben ingediend, berust niet op Nederlandse kennis. De gewoonte is, dat bijvoorbeeld een uitvinding van een Oostenrijkse dochter van een Nederlands bedrijf, door het Nederlandse hoofdkantoor wordt gepatenteerd. Dit verklaart het hoge aantal octrooien per Nederlandse R&D-medewerker. Veel van de uitvindingen hebben ze niet zelf gedaan. (Onderzoek: Arlen Poort)