Gezondheid steeds vaker voorop bij selectie personeel

DEN HAAG, 19 OKT. Vijftien van de honderd bedrijven zijn na de privatisering van de Ziektewet strenger gaan selecteren op de gezondheid van personeel. Voor de helft daarvan (7,5 procent) is loondoorbetaling de belangrijkste reden. Dit blijkt uit een onderzoek onder 3.338 bedrijven naar de gevolgen van de privatisering van de Ziektewet dat vrijdag door staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het onderzoek heeft betrekking op 1995 en de eerste helft van 1996. Het bestrijkt dus vooral de periode waarin de Ziektewet nog niet volledig was geprivatiseerd. In 1994 werd een eigen-risicoperiode ingevoerd. Bedrijven tot vijftien werknemers moesten de lasten van de eerste twee verzuimweken zelf dragen; voor grotere bedrijven duurde deze periode zes weken. Op 1 maart 1996 werd de Ziektewet verder geprivatiseerd. Werkgevers werden verplicht bij ziekte van hun personeel gedurende een jaar 70 procent van het loon door te betalen.

Medio 1996, zo blijkt uit het onderzoek, hadden 6 van de 10 bedrijven het risico van loondoorbetaling ondergebracht bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeringen golden voor 54 procent van de werknemers. Verwacht wordt dat uiteindelijk zo'n 85 procent van de bedrijven het risico herverzekeren. De hoogte van de nieuwe premie is vergelijkbaar met de oude Ziektewet-premie.

Door de helft van de ondervraagde bedrijven is sinds de (gedeeltelijke) privatisering van de Ziektewet beter gelet op verzuim in de proefperiode.

Een kwart van deze bedrijven is vanwege het verzuimrisico bewust met tijdelijke aanstellingen gaan werken. Staatssecretaris De Grave keurt de strengere selectie op gezondheid af. Hij vindt het een “ongewenste ontwikkeling”.

Het aandeel van arbeidsgehandicapte werknemers ligt onder het niveau van vijf procent dat in 1989 bij de invoering van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (Wagw) als uitgangspunt werd genomen. Het aandeel ligt tussen de 1,32 en 2,68 procent, zo blijkt uit het onderzoek. Van de onderzochte bedrijven blijkt in 1995 17 procent gebruik te hebben gemaakt van reïntegratiemaatregelen.

Een woordvoerder van de vakcentrale FNV zei gisteren dat de resultaten van het onderzoek de werkelijke situatie waarschijnlijk nog te positief weergeven. Wanneer een aparte studie was verricht naar de periode sinds de wetswijziging van 1 maart van dit jaar, zou die volgens de vakbond een nog strengere selectie door het bedrijfsleven op grond van de gezondheid van nieuw personeel te zien geven.