Browser

In zijn stuk over browsers schreef René Raaijmakers in de bijlage W&O van 12 oktober over Visual J++: “Nieuwe software kan deze werkplaats voorprogrammeurs alleen verlaten wanneer het in ActiveX is verpakt.” Dat is niet juist. Visual J++ bevat een gewone Java compiler waarmee .java bestanden in gewone .class bestanden om te zetten zijn. Deze .class bestanden (de applets) draaien zowel onder Netscape Navigator alsook onder MicrosoftExplorer 3.0.

Blijkbaar is hier sprake van een verwarring met de Win32 Java virtual machine, de software component van Microsoft die de Java-applets uitvoert. Deze component is namelijk te benaderen als ActiveX control. Hierdoor worden opeens alle Java-applets die onder de Explorer draaien direct ook ActiveX controls, en daarmee dus bereikbaar voor bijvoorbeeld Visual Basic. Visual J++ draait overigens ook onder Windows NT 3.51 en 4.0.