Armoede

De heer Huizing (15 oktober), voelt zich als kerklid beschaamd dat noch de voorzitter van de hervormde synode, noch kardinaal Simonis de uitlatingen van bisschop Muskens heeft afgekeurd, in tegenstelling tot mevrouw Noorman-den Uyl en premier Kok.

Zou het kunnen zijn dat Beekman en Simonis beter dan Huizing hebben begrepen dat het Muskens erom ging de toenemende armoede in Nederland aan de orde te stellen? Het vermoeden van Muskens zou wel eens juist kunnen zijn: Kok weet inmiddels dat hij iets te vroeg heeft gereageerd.

    • E.B. Veldkamp