Tekst Jeltsin over ontslag Lebed

President Boris Jeltsin verscheen gisteravond om 18.00 uur op de televisie en hield de volgende toespraak:

“Geachte burgers van Rusland, vandaag zou ik enkele woorden willen zeggen over de situatie betreffende Aleksandr Lebed. Helaas, het staat er niet goed voor. Enige tijd geleden bood hij zijn ontslag aan en toen heb ik hem gezegd dat hij moest leren met alle staatsinstellingen en leiders samen te werken. Ik zei: u moet leren hoe dat te doen, en dan zal het makkelijker zijn problemen op te lossen. Als u voortdurend ruzie hebt met iedereen lost u geen enkel probleem op. Nou, we gingen uit elkaar. Ik aanvaardde zijn ontslag niet, in de hoop dat hij de nodige conclusies zou trekken.

Dat deed hij niet. Het moet worden gezegd dat hij tijdens deze periode een aantal fouten maakte die eenvoudig onaanvaardbaar zijn voor Rusland en die het schade berokkenen. En nu lijkt het of er een of andere verkiezingscampagne aan de gang is. De verkiezingen zullen niet worden gehouden voor het jaar 2000 en nu al hebben we een situatie waar iedereen lijkt te willen deelnemen aan verkiezingen. Natuurlijk kan ik zo'n situatie niet langer tolereren. Integendeel, er moet een verenigd team zijn, het team moet samenwerken, opereren als een vuist. Maar nu hebben we een situatie waar Lebed het team verdeelt en dingen doet die niet zijn overeengekomen met de president. Dat is volkomen onacceptabel. Korzjakov is ontslagen en hij neemt hem mee naar Toela om hem als zijn opvolger te presenteren. Nou, hij had een betere kunnen vinden. Ze zijn van het zelfde laken en pak, twee generaals. Kortom, ik kan dit niet langer tolereren en ik ben verplicht generaal Lebed van zijn taken te ontheffen als secretaris van de Veiligheidsraad. Een decreet hiertoe zal nog vandaag worden ondertekend...''

(Daarna kreeg Jeltsin een papier aangereikt en las hij hardop:) “...om Lebed, Aleksandr Ivanovitsj, te ontheffen van de taken van secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie en als veiligheidsadviseur van de president van de Russische Federatie.” (Jeltsin begon vervolgens het decreet te ondertekenen. Terwijl hij daaraan nog bezig was, werd overgeschakeld naar de studio van het journaal.)