Stork neemt belang in ketelbouw over

ROTTERDAM, 18 OKT. Het technologie-concern Stork neemt het vijftig procents belang van Deutsche Babcock in Stork Ketels over. Deze overdacht, die over enkele weken wordt geëffectueerd, zal gepaard gaan met een ingrijpende sanering.

De activiteiten van Stork Ketels worden opgesplitst en ondergebracht bij andere groepen van Stork. Deze operatie leidt tot een extra verlies van tweehonderd arbeidsplaatsen.

Ketels telt ongeveer 730 arbeidsplaatsen, waartvan er 75 in de loop van 1996 en '97 op grond van een reeds in gang gezette herstructurering komen te vervallen.

Stork-bestuurder H. van den Boogerd sluit gedwongen ontslagen niet uit. Hij wees echter op de goede kant van het verhaal.

“Door de overname van het belang van Deutsche Babcock en de integratie binnen Stork is de werkgelegenheid van 460 mensen zeker gesteld.”

Deutsche Babcock is volgens Van den Boogerd door de omstandigheden gedwongen om het belang in Stork Ketels van de hand te doen. Het bedrijf deelt volop in de malaise op de Duitse bouw- en energiemarkt en verkeert daardoor in financiële moeilijkheden.

Bij de reorganisatie zullen de engineeringsactiviteiten van Stork Ketels aan de groep Engineering en Contracting worden toegevoegd. De servicediensten van Ketels worden ondergebracht bij de groep Technical Services van Stork, de energiesysteemcomponenten komen bij de groep Industrial Components van Stork. Bij de waardering van het door Stork over te nemen aandelenpakket van Deutsche Babcock is met de noodzakelijke reorganisatoe rekening gehouden.

Ook in de eerder uitgesproken verwachting van een verdere groei van het netto resultaat over 1996 van het Stork-concern zijn de ontwikkelingen rond Stork Ketels verdisconteerd.

Stork verwacht voor heel 1996 een verbetering van het nettoresultaat ten opzichte van 1995. Het recent door Stork overgenomen Fokker Aviation zal al in het overgangsjaar 1996 een bijdrage leveren aan de winst, zo verwacht het concern.

Stork haalde over 1995 voor 4,7 miljard gulden aan orders binnen. Het concern heeft circa 20.000 werknemers. De nettowinst over 1995 bedroeg 108 miljoen gulden.