Stellingen

Interdisciplinariteit wordt in de jeugdzorg vaak verward met multidisciplinariteit. Het realiseren van het eerste is niet zo'n kunst, van het tweede des te meer.

H. PIJNENBURG, Katholieke Universiteit Nijmegen

Het kunstmatig verontreinigen van grond door de verontreiniging in een kleine hoeveelheid vluchtig oplosmiddel aan de grond toe te voegen en het oplosmiddel vervolgens snel af te dampen levert een produkt op dat slechts in beperkte mate kan worden vergeleken met vervuilde grond zoals deze in de praktijk voorkomt.

F. VOLKERING, LU Wageningen

Het is op z'n minst merkwaardig te noemen dat de Nederlandse overheid enerzijds het autogebruik wil reduceren doch anderzijds de arbeidsmarkt flexibel maakt door het opstellen van kortdurende, projectgebonden, arbeidscontracten te stimuleren.

R.T. VAN HOUTEN, LU Wageningen

Een in tijdnood verkerende spreker blijkt na de laatste dia vaak nog een allerlaatste dia te hebben.

P. BINDELS, Universiteit van Amsterdam

Specialisatie leidt tot artsen die steeds meer weten over steeds minder.

M.J.A.M. DE WILDT, Katholieke Universiteit Nijmegen

Bij de radiografische modelbouwsport staan de beste stuurlui altijd aan de wal.

A. PISTORIUS, Katholieke Universiteit Nijmegen