Staat wil berg kunst uit de BKR vernietigen

AMSTERDAM, 18 OKT. Het rijk overweegt zestigduizend kunstwerken te vernietigen, als kunstenaars die de werken ooit inleverden in het kader van de beeldend-kunstenaarsregeling (BKR) ze niet afhalen. Dit heeft een woordvoerder van de stichting Kunstwegen, die de BKR-kunst namens het rijk afstoot, bevestigd. Ook Amsterdam wil per 1 januari af van tienduizenden BKR-kunstwerken.

Om vernietiging van in totaal bijna honderdduizend kunstwerken te voorkomen, wil de Amsterdamse kunstuitleen SBK alle overgebleven BKR-werken van het rijk en de stad Amsterdam overnemen. SBK-directeur drs. J. Loose heeft dit in een brief laten weten aan zowel het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als de Amsterdamse wethouder van cultuur, E. Bakker.

Tussen 1949 en 1987 leverden duizenden kunstenaars kunst in bij het rijk en gemeenten in ruil voor financiële steun. Al jaren is de overheid bezig deze collecties van honderdduizenden schilderijen, grafische werken en beelden af te stoten. Teruggave aan kunstenaars lukt maar deels, en ook instellingen als ziekenhuizen, universiteiten en kunstuitlenen nemen maar een gedeelte van de collectie af.

Wat overblijft “heeft kwaliteit genoeg om in de komende tien tot twintig jaar mondjesmaat in de Nederlandse kunstuitlenen onder het publiek te worden gebracht”, vindt Loose. Dat kan zonder de kunstmarkt te bederven, zegt hij.

De gemeente Amsterdam, die op 1 januari volgend jaar het BKR-depot wil opheffen, heeft in eerste instantie positief gereageerd. Bestuurslid Frans de Haan van de stichting Kunstwegen ziet wel voordelen. “We zijn nog volop bezig met een teruggave- en selectieprocedure van de rijks-BKR-kunst, maar er komt een moment dat we met kunstwerken blijven zitten die niemand hebben wil. Vernietiging is dan een mogelijkheid, maar niemand wil natuurlijk graag kunstvernietiger zijn. Daarom zou dit een interessante oplossing zijn.”