Randstad wil mobiele medische teams uitzenden

AMSTERDAM, 18 OKT. Uitzendorganisatie Randstad onderzoekt de mogelijkheid om mobiele medische teams uit te kunnen zenden naar ziekenhuizen of bedrijven. Randstad levert nu ook al medisch personeel op uitzendbasis, maar wil dat aanbod uitbreiden met gespecialiseerde artsen. De mobiele teams, bestaande uit uit een chirurg, een assistent-chirurg, twee OK-assistenten en een verpleegkundige, zouden ook ingehuurd kunnen worden om wachtlijsten te kunnen wegwerken.

Randstad, marktleider in de gezondheidszorg, verwacht dat de teams vooral door ziekenhuizen worden opgeroepen. M. Westerterp, productmanager gezondheidszorg: “Als de orthopedisch chirurg van een ziekenhuis een maand met vakantie is, dan loopt de wachtlijst op terwijl de operatiekamer leeg staat. Waarom zouden wij dan niet een team op tijdelijke basis leveren om de patiënten eerder te helpen?” In het bestand van Randstad zijn volgens Westerterp nu ook al artsen opgenomen die wachten op een specialisatieplaats in een ziekehuis of tijdelijk willen werken als basisarts. Westerterp: “We zullen geen hartoperaties kunnen verrichten maar ik kan me wel voorstellen dat een team met een oogarts heel veel goed werk kan doen.”

De teams zouden voornamelijk in de avonduren en in de weekends werken omdat de chirurgen van reguliere ziekenhuizen dan niet op volle sterkte werken en de operatiekamers dus nauwelijks bezet. Westerterp: “Het gaat om de continuering van de dienstverlening. We spelen in op de behoefte van het ziekenhuis. Het is niet zo dat we zelf een operatiekamer of ziekenhuis gaan oprichten.”

Randstad verwacht dat instellingen in de gezondheidszorg in de toekomst meer gebruik zullen maken van uitzendkrachten. Nu is dat percentage in vergelijking met andere sectoren minimaal. Slechts 1,3 procent van de werknemers werkt op uitzendbasis tegenover 3 procent bij andere bedrijven.

Westerterp: “De gezondheidszorg verandert snel, het werken in de gezondheidszorg verandert mee. Als wij de wachtlijsten ontoelaatbaar vinden, moeten we naar een oplossing zoeken. De minister kan daarbij helpen door ziekenhuizen extra budget te geven hoewel ons plan ook binnen de bestaande marges kan worden uitgevoerd.”

Het uitzendburau onderzoekt nog een aantal juridische voorwaarden waaraan het mobiele medische team moet voldoen. Bijvoorbeeld is het nog niet duidelijk bij wie de aansprakelijkheid voor eventuele medische fouten komt te liggen: bij het ziekenhuis of bij de uitzendorganisatie waar de chirurg in dienst is. Ook wordt gekeken hoe de leden van het team het best verzekerd kunnen worden. Westerterp: “We kunnen pas beginnen als het juridisch goed uitgezocht is. Een andere voorwaarde is dat de beroepsgroepen en de overheid achter het plan staan, anders acht ik het niet haalbaar.”