'Positie OM onduidelijk'

DEN HAAG, 18 OKT. De Tweede Kamer wil van minister Sorgdrager (Justitie) opheldering over haar geschil met het openbaar ministerie inzake de bevoegdheden van de minister in individuele strafzaken.

De voorzitter van het college van procureurs-generaal, Docters van Leeuwen, stuurde onlangs een brief aan Sorgdrager en de Kamer. Daarin stelt hij dat de positie van officieren van justitie wordt uitgehold als de minister zich via aanwijzingen bemoeit met individuele strafzaken. Sorgdrager wil in voorkomende gevallen de bevoegheid hebben te bepalen of in strafzaken wel of niet tot vervolging moet worden overgegaan.

Die visie, door de minister neergelegd in een notitie, wordt overigens gesteund door een meerderheid in de Kamer.

Bij het OM is onrust ontstaan over de plannen van de minister. Veel officieren van justitie vrezen dat het openbaar ministerie hierdoor kan verworden tot een speelbal van de politiek.