Pas verschenen; Non-fictie; vertaald

Jean-François Lyotard: Postmoderne fabels. Vertaald uit het Frans door Ineke van der Burg, Kok Agora, 170 blz. ƒ 35,-

Essays van de Franse filosoof Lyotard, emeritus hoogleraar in de wijsbegeerte aan de universiteit van Parijs-VIII. Lyotard behandelt uiteenlopende onderwerpen als het jodendom, de Golfoorlog, de val van de Berlijnse muur en de muziek. Leidraad is Lyotards opvatting dat 'het moderne' verdwijnt ten gunste van een nihilistisch, waardenvrij 'systeem'.