Overschot Japanse handelsbalans daalt

TOKIO, 18 OKT. Het overschot op de handelsbalans van Japan is afgelopen maand opnieuw gedaald. In september was het overschot 30,3 procent kleiner was dan in dezelfde maand vorig jaar, zo maakte het ministerie van Financiën vandaag bekend. Over de eerste helft van het begrotingsjaar 1996/97 is er er zelfs sprake van een vermindering met ruim 40 procent. De daling is gunstig voor premier Hashimoto vlak voor de verkiezingen, omdat de yen koers hierdoor niet wordt opgedreven en de concurrentiepositie dus niet wordt aangetast.

Het Japanse handelsoverschot verminderde in september tot 779,52 biljoen yen (12 miljard gulden). De invoer nam toe met bijna 15 procent, terwijl de export met maar 1,6 procent groeide. Het is de 22e achtereenvolgende maand dat het overschot op de handelsbalans afneemt.

Het politiek gevoelige overschot met de Verenigde Staten nam ook af. In september daalde het overschot met 8,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar tot 3,56 miljard dollar. In de eerste zes maanden bedroeg de daling 24,2 procent. “De handel met de VS komt steeds meer in evenwicht dankzij al de handelsovereenkomsten die de twee landen met elkaar hebben,” aldus een analist van Midland Bank in Tokio.

In de eerste zes maanden nam de Japanse import met 25,1 procent toe. De export vertoonde in deze periode een groei van 8,6 procent. De afname van het handelstekort in het eerste halfjaar is sinds het begin van de jaren tachtig niet zo groot geweest. Het tempo van de daling zal volgens sommige deskundigen mogelijk afnemen door een groei van de auto-export. Dit ondanks het feit dat stijgende olieprijzen die de import zullen doen toenemen. Anderen wijzen erop dat de Japanse export niet sterk kan toenemen, omdat veel produktie naar Aziatische landen is overgebracht onder invloed van een sterke yen.

Volgens het ministerie van Financiën neemt het aandeel van eindfabrikaten in de Japanse import toe. In september werd het recordpercentage van 61,7 bereikt. Deskundigen menen dat “niemand ongelukkig kan zijn met de jongste gegevens”. (AFP, Reuter)