Onderzoek naar toezicht Nusse Brink

AMSTERDAM, 18 OKT. De Amsterdamse effectenbeurs heeft vorig jaar het accountantskantoor KPMG onderzoek laten doen naar het toezicht op het effectenhuis Nusse Brink Commissionairs (NBC), die in 1993 failliet is gegaan. KPMG concludeert dat het controlebureau in deze zaak heeft gehandeld volgens de voorschriften.

Dit blijkt uit documenten die het ministerie van financiën heeft vrijgegeven. De beurs heeft het rapport van KPMG als bijlage van een brief verzonden op 21 augustus van dit jaar naar minister Zalm van Financiën. “Wij hadden er geen behoefte aan het rapport naar buiten brengen zolang wij nog een rechtsgang te gaan hebben”, zei een beurswoordvoerder vanmorgen, “maar de tegenpartij blijkbaar wel.” De Amsterdamse advocaat J. Hoff heeft de stukken in handen gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Hoff heeft een procedure heeft aangespannen tegen de beurs namens de voormalige beurshandelaar F. van den Broek, wiens gelijknamige premiekantoor in 1993 werd meegesleept in de val van Nusse Brink. Van den Broek die premie-affaires deed met Nusse Brink wil eerherstel en hoopt aan te tonen, dat het controlebureau van de beurs heeft gefaald. Nusse Brink, die een aantal dubieuze cliënten had, ging ten onder aan omvangrijke speculaties op koersdalingen.

KPMG concludeert in het rapport van 7 juli 1995: “De door het Controlebureau uitgevoerde onderzoeken bij NBC zijn in overeenstemming met de statutaire bepalingen van de VvdE (Vereniging voor de Effectenhandel, ofwel: de beurs, red.)” en “voldaan hebben aan de daaraan te stellen eisen.” De accountants van KPMG hebben zich gebaseerd op “bescheiden” en “informatie van medewerkers” van het controlebureau.

De beurswoordvoerder erkende vanmorgen dat de beurs deze bijval van de accountant liever later in de procedure had ingebracht. Daarin schuilt wellicht ook de reden dat advocaat Hoff deze documenten nu wèl naar buiten heeft gebracht. Inmiddels is namelijk de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) in opdracht van minister Zalm en met behulp van een ander accountantskantoor een onderzoek begonnen naar het beurstoezicht.

Deze onderzoekers kunnen zich dan ook uitspreken over de bevindingen van KPMG en die vertonen mogelijk enkele hiaten. Zo is niet gesproken met H. Sietses van het controlebureau, die een cruciale rol heeft gespeeld bij het onderzoek naar Nusse Brink. Hoff was niet bereikbaar voor commentaar.