MKB Nederland zit met miljoenen tekort

ROTTERDAM, 18 OKT. De werkgeversorganisatie MKB Nederland staat onder forse financiële druk door het wegvallen van overheidssubsidies en het vertrek van de Bovag naar VNO-NCW. Als gevolg hiervan krijgt MKB Nederland per 1 januari 1997 bijna drie miljoen gulden minder binnen.

De brancheorganisatie Bovag (onder andere garagehouders) was tot nu toe een van de belangrijkste leden van MKB Nederland. De overstap naar VNO-NCW vloeit volgens een woordvoerder voort uit “strubbelingen in de persoonlijke relaties” en “de vraag of wij ons nog wel thuisvoelden bij MKB Nederland.” Ook de kappersorganisatie Anko, eveneens prominent lid, overweegt op te stappen. Zij zegt “informatie in te winnen bij andere organisaties”. Anko-directeur mr. R. Vos bevestigt “met MKB Nederland in gesprek (te) zijn over de hoogte van de contributie.”

Om de problemen bij MKB Nederland op te lossen is volgens ingewijden een “reddingsoperatie” op touw gezet. In dat kader is gesproken over de mogelijkheid een nieuwe koepelorganisatie op te richten, waaronder MKB Nederland en VNO-NCW ieder een zelfstandige poot zouden vormen. Als gevolg van de omvang van het tekort is dat echter “al een gepasseerd station”, aldus een doorgaans betrouwbare bron. De vereniging MKB Nederland heeft een jaarlijkse begroting van om en nabij de twaalf miljoen gulden. MKB Nederland ontkent dat met VNO-NCW over een reddingsplan wordt gesproken. De woordvoerder van VNO-NCW zegt na enig beraad “nooit commentaar te geven op interne ontwikkelingen bij zusterorganisaties”. Beide werkgeversorganisaties vliegen elkaar regelmatig in de haren als het gaat om de vraag wie het midden- en kleinbedrijf in Nederland het beste vertegenwoordigt. Volgens VNO-NCW behoort tot 80 procent van zijn leden ook tot deze groep.

Volgens MKB Nederland-directeur drs. A. Broos heeft het wegvallen van de 2,2 miljoen gulden aan subsidies vanaf 1 januari 1997 geen gevolgen voor de financiële huishouding van de vereniging. Met deze subsidiegelden van het ministerie van Economische Zaken verstrekte MKB Nederland lokaal en regionaal advies aan ondernemers (ook niet-leden) op het gebied van ruimtelijke ordening. Het besluit van Economische Zaken om deze subsidie te schrappen “betreuren wij zeer”, aldus Broos.

Met het vertrek van de Bovag naar de werkgeversorganisatie VNO-NCW raakt MKB Nederland per 1 januari 1997 nog eens ongeveer 700.000 gulden contributiegelden kwijt.

Hoewel directeur Broos de overstap van de Bovag “betreurt”, is dat in zijn ogen een gegeven waarmee een belangenorganisatie altijd rekening moet houden: “Er gaan leden weg en er komen leden bij. Dat is nu eenmaal zo.”