Kamer stemt in met soepeler ontslagrecht

DEN HAAG, 18 OKT. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat akkoord met een versoepeling van het ontslagrecht voor werknemers in ruil voor meer rechten voor flexibel personeel. Voor de VVD gaat de voorgestelde flexibilisering niet ver genoeg. De PvdA en GroenLinks willen juist meer rechten voor ontslagen werknemers.

Dat is de uitkomst van een debat met minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. In hoofdlijnen sluit het kabinetsvoorstel aan bij een unaniem advies van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid.

Kern van het advies is dat de ontslagprocedure met een maand wordt versneld. Het wordt voor werkgevers gemakkelijker om met tijdelijke contracten te werken. Ook verdwijnen beperkende bepalingen voor het gebruik van uitzendkrachten. In ruil daarvoor krijgen flexibele werknemers (oproepkrachten, thuiswerkers, uitzendwerkers) een betere rechtspositie.

De Kamer heeft veel waardering voor deze benadering. Voor VVD-woordvoerder Hofstra is de nieuwe mix tussen flexibiliteit en zekerheid echter te defensief. Hij vindt dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt al voldoende zekerheid is. De verkorting van de ontslagtermijn met een maand gaat hem dan ook niet ver genoeg. Liever ziet hij een verdere vereenvoudiging van het ontslagrecht, vooral voor kleine werkgevers.

Voor de rest van de Kamer is dit niet aan de orde. Van Nieuwenhoven (PvdA) en Rosenmöller (GroenLinks) willen werknemers zelfs de mogelijkheid geven om tegen ontslag in hoger beroep te gaan. Dit komt bovenop de bestaande mogelijkheden, de preventieve ontslagtoets door de directeur van het arbeidsbureau en de gang naar de kantonrechter. PvdA en GroenLinks staan met deze wens alleen.

Verder maken D66, PvdA en GroenLinks zich zorgen over de rechtspositie van zwangere werknemers. Zonder nadere maatregelen wordt het voor een werkgever gemakkelijker om in geval van zwangerschap een tijdelijk contract niet te verlengen. Om dit te voorkomen zou de bewijslast omgedraaid moeten worden.

Melkert noemde dit een serieus punt, waarop hij afzonderlijk wil terugkomen. Ook wil hij kijken naar het probleem van de grote werkloosheid onder schilders in de winter.

Een oplossing uit de branche, deeltijd-WW, blijkt in strijd te zijn met de werkloosheidswet. Melkert neemt dit punt mee bij de modernisering van de werkloosheidswet.