Joodse stichting en notariaat eens over gelden

AMSTERDAM, 18 OKT. De joodse gemeenschap en het notariaat in Nederland gaan gezamenlijk op zoek naar voor nazi-slachtoffers bestemd smartegeld dat mogelijk nog bij notarissen in beheer is.

Dit hebben de stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) gisteren bekend gemaakt na afloop van een 'plezierig' (JMW) en 'gezellig' (KNB) overleg. Het ministerie van Justitie en de Kamers van Toezicht zal worden gevraagd de notarissen ertoe te zetten om de beheerde 'schadegelden' te melden voor het einde van het jaar.

De notarissen en de stichting zijn onlangs in conflict geraakt over de schadevergoedingen, die Duitsland in de jaren zestig heeft uitgekeerd aan slachtoffers van het nazi-regime in de Tweede Wereldoorlog. Volgens JMW melden zich jaarlijks enkele notarissen die in de boedel van hun voorganger niet afgewikkelde schadeclaims hebben gevonden. Op grond daarvan constateerde de stichting dat notarissen nog steeds schadegelden onder zich houden en eiste dat die zouden worden uitgekeerd aan de joodse gemeenschap.

De notariële broederschap was echter niet op de hoogte van deze gelden. “Als straks blijkt dat er gelden zijn die notarissen niet bij ons hebben gemeld, dan is dat een slechte zaak”, zegt woordvoerder P. de Vos van KNB. Bovendien ontbraken volgens de broederschap enkele documenten, waaruit de rechten van JMW moesten blijken, en waarom in 1994 wel al was gevraagd. “Die documenten blijken nooit te zijn verzonden”, zegt De Vos. “We waren er spoedig uit, dat de kwestie niet draaide om wel of niet verzonden stukken”, zegt JMW-voorzitter Ensel.

Duitsland heeft 360 miljoen mark uitgekeerd als schadevergoeding voor onder meer geroofde meubelen (28.670 claims) en effecten (2.400). Daarvan was 125 miljoen mark bestemd voor immateriële schade, die vielen onder de nazivervolgingsclaims (50.636). Een deel van dat geld - in beheer bij notarissen - kon niet worden uitgekeerd doordat de slachoffers en hun erfgenamen waren overleden. De niet uitgekeerde meubelclaims zijn bij Koninklijk Besluit overdragen aan de voorloper van JMW.

JMW heeft gisteren volgens De Vos 'dikke dossiers' meegenomen, die de rechten van de stichting voor de meeste andere claims bevestigen. “Alleen voor de immateriële schade, de zogeheten 'sterrengelden', ontbreekt een dergelijk document dat de notaris echt nodig heeft”, zegt De Vos. Om die reden zal minister Zalm van Financiën worden gevraagd om voor de 'sterrengelden' een “duidelijke lijn vast te stellen”.