Hildegard von Bingen

In haar interessante artikel over Hildegard von Bingen (CS 11 oktober) wekt mevrouw De Vos de indruk dat Zijne Heiligheid de Paus en deze Hoogeerwaarde vrouwe auf du und dich stonden; in hun correspondentie laat zij deze twee elkaar aanspreken met jij en jou. Het (welhaast zeker) uit het Latijn vertaalde 'tu' vraagt toch eerder om 'u', of nog liever, het in deze relatie gepaste ietwat plechtigere 'gij'.

Dat Hildegards kloosterlingen de mis feestelijk uitgedost 'opdragen' is een kloosterlijk-feministisch anachronisme; in de katholieke kerk was en is het opdragen (celebreren, lezen) van de mis de exclusieve taak van de (mannelijke) priester.

    • F.P. Tros