Geld voor restauraties gebouwen

DEN HAAG, 18 OKT. Staatssecretaris Nuis (cultuur) heeft 25 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor 34 zeer urgente restauratieprojecten van monumenten. Voor de periode 1996-2000 had het kabinet vorig jaar 275 miljoen gulden toegezegd ten behoeve van monumentale restauraties.

Gemeenten hadden 295 monumenten aangemeld voor de eerste selectie van broodnodige restauraties. Het geld is uiteindelijk verdeeld over 34 projecten, waaronder woonhuizen, boerderijen, kerken en andere monumenten, zoals watermolens. Alle provincies hebben ten minste één restauratieproject gekregen in deze eerste lichting.

De gemeente Den Haag heeft laten weten zeer tevreden te zijn met de toegezegde 2,7 miljoen voor de restauratie van de voormalige 3de Ambachtsschool. Dit monument, gebouwd door de architect J. Duiker in 1930 staat sinds 1994 leeg en verkeert in zeer slechte staat. De bedoeling is om het gebouw na de restauratie, die in totaal 8,8 miljoen gulden zal kosten, in gebruik te nemen als een verzamelkantoor voor creatieve dienstverlening.

De provincie Gelderland krijgt onder andere geld voor de St. Martinuskerk in Arnhem. In Noord-Holland worden onder meer de R.K. Schuilkerk De Hoop in Diemen, het Overslot in Egmond a/d Hoef en de Westerkerk in Enkhuizen aangepakt. In Zuid-Holland valt villa Sorghvliet in Dordrecht onder de uitgekozen projecten, in Limburg het koetshuis Wolfrath in Born.