Fokker sluisde voor bankroet miljard terug

ROTTERDAM, 18 OKT. Vliegtuigfabrikant Fokker heeft in de laatste weken voordat in januari uitstel van betaling moest worden aangevraagd bijna 1,2 miljard gulden betaald aan grootaandeelhouder Dasa en banken. Dat blijkt uit het tweede verslag van de curatoren van Fokker.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die in februari vergeefs een kort geding aanspande om de informatie over de betalingen op tafel te krijgen, reageert tevreden. “Ons vermoeden dat het geld is gebruikt om bankkredieten af te lossen is juist geweest”, zo zegt mr. L. Vervuurt, juriste van de VEB.

De VEB vermoedde dat de betalingen aan Dasa (ruim 170 miljoen Duitse marken) en verschillende banken in feite ten koste zijn gegaan van de houders van obligaties van Fokker ter waarde van 1,6 miljard gulden. Fokker vroeg op 23 januari uitstel van betaling aan, gevolgd door faillissement op 15 maart. Als gevolg van het faillissement zijn de obligaties waardeloos geworden.

In theorie is het mogelijk dat beleggers door de handelwijze van Fokker zijn benadeeld. Het bevoordelen van één of meer crediteuren in het zicht van een aanvraag tot uitstel van betaling (zogeheten paulianeus handelen) is strafbaar, maar uiterst moeilijk te bewijzen.

Fokker verkocht op 24 november en op 22 en 29 december van vorig jaar een groot aantal leasevliegtuigen aan een dochter van grootaandeelhouder Dasa en aan een nieuwe leasemaatschappij waarvan Dasa de grootste aandeelhouder was. De financiering van deze vliegtuigen en de daaruit voortvloeiende rentekosten hingen het toch al verliesgevende Fokker als een molensteen om de nek.

De curatoren trekken in hun verslag geen juridische conclusies over de betalingen en zeggen verder onderzoek te zullen uitvoeren. De VEB wacht op de uitkomsten daarvan, zegt Vervuurt, voordat bekeken wordt of actie wordt ondernomen. De VEB verloor begin dit jaar een kort geding om zelf een onderzoek naar de verkoop van de leasevliegtuigen en de daaropvolgende betalingen uit te voeren. De Amsterdamse rechtbank bepaalde dat de curatoren dit mochten doen.

De eerder door de VEB in het vooruitzicht gestelde vergadering van houders van Fokker-obligaties is nog steeds niet gehouden. De VEB en de trustmaatschappij die de belangen van de obligatiehouders behartigt zijn het na maanden touwtrekken niet eens over de verdeling van de kosten van een vergadering. Ook wil de trustmaatschappij wachten op meer informatie van de curatoren.