Concurrentie Elsevier en Wolters Kluwer op Internet

Het Amerikaanse uitgeversconcern McGraw-Hill start met een reeks van wetenschappelijke uitgaven op het Internet. De publicaties gaan de concurrentie aan met die van de traditionele wetenschappelijke uitgeverijen, zoals Reed Elsevier en Wolters Kluwer.

De eerste proef van McGraw-Hill is waarschijnlijk begin volgend jaar, zo meldde de Financial Times gisteren. De uitgever van vooral zakelijke en educatieve informatie wil vervolgens in de tweede helft van 1997 vijf elektronische wetenschappelijke periodieken introduceren. Academische uitgeverijen staan doorgaans sceptisch tegenover Internet. Zij vinden het wereldwijde computernetwerk onoverzichtelijk. Bovendien is de betaling van de diensten gevoelig voor fraude. Dat laatste probleem weten instanties zoals banken en creditcard-bedrijven, steeds beter te ondervangen. Reed Elsevier en Wolters Kluwer zijn overigens ver gevorderd met het aanbieden van hun wetenschappelijke informatie via de computer. In plaats van via Internet leveren zij hun uitgaven aan op eigen on-lineverbindingen. Zo zijn alle 1.200 wetenschappelijk tijdschriften van Reed Elsevier elektronisch verkrijgbaar.